Hiperaktivnost kod deteta – Kako obuzdati hiperaktivno dete?

Mnogi roditelji misle da je njihovo dete hiperaktivno, te upravo zbog toga pokušavaju da ga obuzdaju različitim metodama, koje su ponekad stroge, a ponekad se sastoje u tome da nagrade dete kada je mirno. Međutim većina dece zapravo nije hiperaktivna u kontekstu terminološkog određenja i dijagnoze na naučnim osnovama. Većina dece je zapravo nestašna, odnosno onakva kakva i treba da budu u tim godinama, no i dalje možemo čuti da majke ili očevi za svoje dete kažu da je hiperaktivno. Šta uopšte znači hiperaktivnost i sa kojim se poremećajima ona povezuje? Kako možemo da utvrdimo da li je naše dete hiperaktivno ili jednostavno nestašno? To su pitanja na koja ćemo pokušati da damo odgovore u ovom članku.

Poremećaj nedostatka pažnje/hiperaktivnosti (poznatiji kao ADHD) je neurobihejvioralni poremećaj koji karakteriše kombinacija nepažnje, hiperaktivnosti i impulsivnog ponašanja. Simptomi uključuju poteškoće u mirnom sedenju, probleme sa održavanjem pažnje na školskim časovima ili probleme sa domaćim zadatcima i agresivno reagovanje na nešto pre razmišljanja o tome. Simptomi hiperaktivnosti mogu uključivati ​​uznemirenost, nemir, razgovore ili preterano ometanje drugih.

Online psiholog

ADHD se generalno identifikuje rano u životu i manifestuje se kroz probleme u ponašanju u školi, sa poteškoćama u razumevanju naučnog ili obrazovnog gradiva, izvršavanju zadataka ili lakom odvraćanju pažnje od drugih. Oko 5 procenata dece školskog uzrasta ima dijagnozu ADHD, a dečacima se ovaj poremećaj dijagnostikuje dva puta više i češće nego što je to slučaj sa devojčicama.

Deca mogu imati probleme sa učenjem, upustiti se u buntovno ili prkosno ponašanje i imati poteškoća sa raspoloženjem, uključujući anksioznost i depresiju. Više od polovine dece sa dijagnozom ADHD nastavlja da ima simptome tokom adolescencije i odraslog doba. Simptomi ADHD-a mogu se efikasno lečiti kombinacijom lekova i terapije. Međutim, kada se ne leči, ADHD može imati dugoročne štetne efekte na akademske rezultate, profesionalni uspeh, odnose i socijalno-emocionalni razvoj kod deteta.

Simptomi

Prema Američkom naučnom priručniku, ADHD se dijagnostifikuje kada tinejdžer doživi šest ili više od sledećih simptoma. Ako imaju 17 ili više godina, potrebno je da iskuse samo pet simptoma. Simptomi moraju trajati u rasponu od najmanje šest meseci i biti dovoljno jaki da negativno utiču na akademsko ili društveno funkcionisanje. Oni takođe moraju biti u suprotnosti sa razvojnim nivoom tinejdžera i ne mogu se pripisati drugim mentalnim poremećajima kao što su anksiozni poremećaj, poremećaj raspoloženja ili poremećaj ličnosti. Tinejdžer bi trebalo da pokaže sledećih nekoliko simptoma pre svoje 12 godine.

Sami simptomi nepažnje i hiperaktivnosti uključuju:

 • Pravljenje nemarnih grešaka, previđanje detalja
 • Poteškoće da ostanete fokusirani na zadatke ili razgovore
 • Izvesna labilnost u fokusiranosti, odnosno da sve drugo može smesti pažnju vašeg deteta
 • Poteškoće u praćenju uputstava ili zadataka
 • Poteškoće u organizaciji zadataka i aktivnosti
 • Izbegavanje ili odbijanje aktivnosti koje zahtevaju stalnu pažnju (izveštaji, obrasci, papiri)
 • Često gubljenje stvari
 • Zaboravljanje na dnevne aktivnosti (sastanci, kućni poslovi)

Deca sa tipom ADHD-a koji se više odražava na koncentraciju, koju karakterišu gore navedeni simptomi, manje su ometana ovim poremećajem i često im se on i ne dijagnostikuje.

Sa druge strane simptomi hiperaktivnosti i impulsivnosti uključuju:

 • Česte tuče, potencijalnu agresivnost prema drugima
 • Često izbegavanje sa suočavanjem prema problemima
 • Dete je preterano nemirno
 • Poteškoće u mirovanju tokom dužeg vremenskog perioda
 • Poteškoće u uključivanju u slobodne aktivnosti
 • Preterano pričanje
 • Preventivno izgovaranje odgovora na pitanja
 • Poteškoće sa čekanjem na red
 • Ometanje ili prekidanje drugih

Dijagnoza kombinovane prezentacije se postavlja kada simptomi hiperaktivnosti-impulsivnosti i nepažnje traju najmanje šest meseci.

Dijagnoza za tip ADHD – a koji je više usmeren na fokusizanost, odnosno nepažnju kod deteta postavlja se onda kada su ispunjeni kriterijumi za simptome nepažnje, ali ne i za simptome hiperaktivnosti-impulsivnosti najmanje šest meseci.

Dijagnoza pretežno hiperaktivno-impulzivnog tipa postavlja se kada su ispunjeni kriterijumi za simptome hiperaktivnosti-impulsivnosti, ali ne i za simptome nepažnje najmanje šest meseci.

Deca za koja se sumnja da imaju ADHD zahtevaju pažljivu procenu kako bi se napravila razlika između ADHD-a i simptoma sličnih ADHD-u koji se obično viđaju u drugim psihijatrijskim i medicinskim stanjima i da bi se utvrdilo da li neki situacioni stresori ili stresori iz okruženja mogu da stvaraju simptome slične onima kod ADHD-a. Psihijatri, psiholozi, pedijatri, neurolozi i socijalni radnici u specijalizovanim ustanovama najčešće su obučeni za procenu i dijagnozu mentalnih poremećaja i isključivanje drugih razloga za određeno ponašanje kod deteta.

Temeljna evaluacija treba da uključi kliničku procenu performansi pojedinca u akademskim i društvenim okruženjima, emocionalnog funkcionisanja i razvojnih sposobnosti. Dodatni testovi mogu uključivati ​​testove inteligencije, mere raspona pažnje i skale ocenjivanja roditelja i nastavnika. Takođe je važan lekarski pregled. Lekar može tražiti alergije ili probleme u ishrani koji mogu doprineti porastu energije. Procena takođe može uključivati ​​intervjue sa detetovim nastavnicima, roditeljima i drugim ljudima koji dobro poznaju dete.

Uzroci

Postoji nekoliko teorija o potencijalnim uzrocima ADHD-a. Istraživanja o povremenim faktorima vezanim za ADHD imaju tendenciju da proučavaju mlađu decu sa ADHD-om. Što se tiče genetike, 25 odsto bliskih rođaka u porodicama dece sa ADHD takođe ima ovo stanje, što ukazuje da geni igraju važnu ulogu u razvoju ADHD-a. Istraživanja o povremenim elementima ADHD-a imaju tendenciju da se fokusiraju na mlađu decu. Što se tiče genetike, 25 procenata bliskih rođaka deteta sa ADHD takođe ima ovo stanje – što ukazuje da genetika igra važnu ulogu u razvoju ADHD-a. Istraživanje ogranka za dečiju psihijatriju Nacionalnog instituta za mentalno zdravlje u Americi pokazalo je da u poređenju sa decom bez ADHD-a, deca sa ovim stanjem generalno imaju smanjenje zapremine od 3-4 procenta u važnim delovima mozga, uključujući frontalne režnjeve, temporalnu sivu masu, rep, jezgro i mali mozak. Ove strukture mozga igraju vitalnu ulogu u rešavanju problema, planiranju unapred, obuzdavanju impulsa i razumevanju ponašanja drugih.

Trenutna istraživanja sugerišu da ADHD može biti uzrokovan interakcijama između gena i faktora životne sredine. To uključuje pušenje cigareta, upotrebu alkohola ili droga tokom trudnoće, izloženost toksinima iz životne sredine kao što su visoki nivoi olova (koje se nalaze u starijim zgradama), prevremeno rođenje koje dovodi do niske porođajne težine i povrede glave.

Društveni teoretičari i naučnici na polju psihologije ponekad nazivaju ADHD epidemiju modernog vremena, implicirajući ulogu brzog, potrošačkog načina života koji uranja ljude u „svet razmene trenutnih poruka i brzih video igara i TV emisija“. Efekti životnog stila u kojem se nečije potrebe trenutno mogu zadovoljiti pritiskom na dugme mogu se proširiti izvan genetike ili biologije da bi stupili u interakciju sa nečijom biološkom predispozicijom za poremećaj.

Tretman

Lečenje ADHD-a određuje se prema potrebama pojedinačnog deteta i težini njegovih simptoma. ADHD kod dece se uspešno leči trostrukim pristupom koji uključuje blisku koordinaciju između intervencija deteta, porodice i škole. ADHD kao poremećaj može se lečiti i lekovima i terapijom ili kombinacijom obe metode i pristupa u lečenju.

Principi specijalizovane terapije za ADHD

Postoje dva osnovna principa terapije upravljanja ponašanjem. Prvi je ohrabrivanje i nagrađivanje dobrog ponašanja (pozitivno potkrepljenje). Drugi je uklanjanje nagrada praćenjem lošeg ponašanja sa odgovarajućim posledicama, što dovodi do gašenja lošeg ponašanja (kazne, bihejvioristički rečeno). Učite svoje dete da shvati da akcije imaju posledice tako što ćete uspostaviti pravila i jasne rezultate za poštovanje ili nepoštivanje ovih pravila. Ovi principi se moraju poštovati u svakoj oblasti života deteta. To znači kod kuće, u učionici i u društvenim aktivnostima. Neki od saveta koje vam možemo dati su sledeći.

Online psiholog

Odlučite unapred koja ponašanja su prihvatljiva, a koja nisu

Cilj modifikacije ponašanja je da pomogne vašem detetu da razmotri posledice neke radnje i kontroliše impuls da deluje na nju. Ovo zahteva empatiju, strpljenje, naklonost, energiju i snagu od strane roditelja. Roditelji prvo moraju da odluče koja ponašanja će tolerisati, a koja neće. Ključno je da se pridržavate ovih smernica. Kažnjavanje ponašanja jednog dana i dopuštanje istog ponašanja sledećeg dana je štetno za napredak deteta. Neka ponašanja uvek treba da budu neprihvatljiva, kao što su fizički ispadi, odbijanje da dete ustane ujutru zbog škole ili nespremnost da se isključi televizor kada se to kaže.

Vaše dete će možda imati poteškoća da internalizuje i primeni vaše smernice. Pravila treba da budu jednostavna i jasna, a decu treba nagraditi za njihovo poštovanje. Ovo se može postići korišćenjem sistema bodova. Na primer, dozvolite svom detetu da prikupi poene za dobro ponašanje koji se mogu zameniti za trošenje novca kojeg biste mu dali, na vreme koje će provesti ispred televizora ili uz novu video igricu. Ako imate spisak kućnih pravila, zapišite ih i stavite tamo gde ih je lako videti. Ponavljanje i pozitivno pojačanje mogu pomoći vašem detetu da bolje razume vaša pravila.

Definišite pravila, ali dozvolite izvesnu fleksibilnost

Važno je da dosledno nagrađujete dobro ponašanje, ali ne biste trebali biti previše strogi prema svom detetu. Zapamtite da se deca sa ADHD-om možda neće prilagoditi promenama kao drugi. Morate naučiti da dozvolite svom detetu da pravi greške dok uči. Neobična ponašanja koja nisu štetna za vaše dete ili bilo koga drugog treba prihvatiti kao deo individualne ličnosti vašeg deteta. Na kraju krajeva, štetno je osuđivati detetovo neobično ponašanje samo zato što mislite da je neobično.

Upravljajte agresijom

Agresivni izlivi dece sa ADHD-om mogu biti čest problem. „Tajm-aut“ je efikasan način da se smirite i vi i vaše preaktivno dete. Ako se vaše dete ponaša loše u javnosti, treba ga odmah ukloniti na miran i odlučan način. „Tajm-aut” treba objasniti detetu kao period da se ohladi i razmisli o negativnom ponašanju koje je pokazalo. Pokušajte da ignorišete blago ometajuće ponašanje kao način da vaše dete oslobodi svoju nagomilanu energiju. Međutim, destruktivno, uvredljivo ili namerno ometajuće ponašanje koje je protivno pravilima koja ste uspostavili uvek treba da bude kažnjeno.

Kreirajte strukturu

Napravite rutinu za svoje dete i držite je se svaki dan. Uspostavite rituale oko obroka, domaćeg zadatka, vremena za igru ​​i spavanja. Jednostavni svakodnevni zadaci, kao što je to da vaše dete postavi svoju odeću za sledeći dan, mogu pružiti suštinsku strukturu koja će mu pomoći da kao organizovan pojedinac pobedi svoje probleme.

Organizujte ili pomozite u organizaciji vremena vašeg deteta

Pokušajte da koristite veliki zidni kalendar da biste podsetili dete na njihove dužnosti. Poslovi kodiranja bojama i domaći zadaci mogu sprečiti vaše dete da bude preopterećeno svakodnevnim zadacima i školskim zadacima. Čak i jutarnje rutine treba podeliti na diskretne zadatke, posle kojih se dete može osećati uspešno kad ih izvrši.

Pojednostavite i organizujte život svog deteta

Napravite poseban, miran prostor za vaše dete da čita, radi domaće zadatke i odmori se od haosa svakodnevnog života. Neka vaš dom bude uredan i organizovan tako da vaše dete šta i kako funkcioniše. Ovo pomaže u smanjenju nepotrebnih ometanja.

Ograničite ometanja

Deca sa ADHD-om su često sklona lako dostupnim distrakcijama. Televizija, video igrice i kompjuter podstiču impulsivno ponašanje i treba ih regulisati. Smanjenjem vremena koje će provesti ispred računara ili koristeći telefon i povećanjem vremena za obavljanje angažovanih aktivnosti van kuće, vaše dete će imati izlaz za nakupljenu energiju.

Podstaknite vežbanje

Fizička aktivnost sagoreva višak energije na zdrav način. Takođe pomaže detetu da usmeri svoju pažnju na određene pokrete. Ovo može smanjiti impulsivnost. Vežbanje takođe može pomoći da se poboljša koncentracija, smanji rizik od depresije i anksioznosti i stimuliše mozak na zdrav način. Mnogi profesionalni sportisti imaju ADHD. Stručnjaci veruju da atletika može pomoći detetu sa ADHD-om da pronađe konstruktivan način da usmeri svoju energiju, pažnju i koncentraciju na nešto pozitivno.

Regulišite obrasce spavanja

Vreme za spavanje može biti posebno teško za decu koja pate od ADHD-a. Nedostatak sna pogoršava nepažnju, hiperaktivnost i nepromišljenost. Važno je pomoći vašem detetu da bolje spava. Da biste im pomogli da se bolje odmore, eliminišite stimulanse poput šećera i kofeina i smanjite vreme za gledanje televizije ili besumučno igranje video igara. Uspostavite zdrav, smirujući ritual pre spavanja.

Podstaknite glasno razmišljanje

Deci sa ADHD-om nedostaje samokontrola. Ovo ih navodi da govore i deluju pre nego što razmišljaju. Zamolite dete da verbalizuje svoje misli i razmišljanja kada se javi neki problem. Važno je razumeti misaoni proces vašeg deteta kako biste mu ili joj pomogli da obuzda impulsivno ponašanje.

Pokušajte da unapredite strpljenje deteta

Drugi način da kontrolišete impuls kod deteta da govori pre nego što je dobro razmislilo o svemu, jeste da naučite dete kako da zastane na trenutak pre nego što progovori ili odgovori. Podstaknite promišljenije odgovore tako što ćete pomoći svom detetu sa domaćim zadacima i postavljati interaktivna pitanja o omiljenoj televizijskoj emisiji ili knjizi koju su nedavno pročitali.

Verujte u svoje dete

Vaše dete verovatno ne shvata stres koji njegovo stanje može da izazove. Važno je da ostanete pozitivni i ohrabrujući. Pohvalite dobro ponašanje vašeg deteta kako bi znalo kada je nešto urađeno kako treba. Vaše dete se sada može boriti sa ADHD-om, ali to neće trajati zauvek. Imajte poverenja u svoje dete i budite pozitivni u pogledu njegove budućnosti.

Pronađite individualno savetovanje

Ne možete sve sami i ne morate sve sami. Vašem detetu je potrebno vaše ohrabrenje, ali i stručna pomoć. Pronađite terapeuta koji će raditi sa vašim detetom i obezbedite mu drugi izlaz. Nemojte se plašiti da tražite pomoć ako vam je potrebna. Mnogi roditelji su toliko fokusirani na svoju decu da zanemaruju sopstvene mentalne potrebe. Terapeut i vama i vašem detetu može pomoći u upravljanju stresom i anksioznošću.

Pauze

Ne možete biti podrška 100 posto vremena. Normalno je da postanete preopterećeni ili frustrirani sobom ili svojim detetom. Baš kao što će vaše dete morati da pravi pauze tokom učenja, i vama će biti potrebne pauze. Određivanje određenog dela dana u kojem ćete se i vi opustiti od izuzetne je važnosti za roditelja. Takođe razmislite o angažovanju dadilje. Dobre opcije za pauzu uključuju:

 • odlasci u šetnju
 • vežbanje u teretanu
 • opuštajuće kupanje

Za sve je potrebna smirenost i istrajnost

Ne možete pomoći impulsivnom detetu ako ste i sami ogorčeni. Deca oponašaju ponašanja koja vide oko sebe, pa ako ostanete pribrani i kontrolisani tokom dečijeg ispada, to će pomoći vašem detetu da učini isto. Odvojite vreme da udahnete, opustite se i saberete svoje misli pre nego što pokušate da smirite svoje dete. Što ste mirniji, vaše dete će biti smirenije.

Nije loša praksa da i vi pored svog deteta pokušate sa terapijom ili makar povremenim razgovorom sa psihologom. Naš sajt vam nudi mogućnost online terapije, preko koje ćete moći da komunicirate sa svojim psihologom preko bilo koje online platform koju izaberete. Potrebno je samo da pronađete kontakt naših psihologa i psihoterapeuta na našem sajtu i da se obratite za pomoć – sve ostalo postaće naša briga.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »