Kako biramo emotivnog partnera? – Kako birati partnera?

Većina nas traži partnera, doživotnog ili bar partnera na neko vreme. Ali kako da izaberemo pravog? Na kraju krajeva, u svakodnevnom životu srećemo stotine, pa čak i hiljade ljudi. Međutim šta tera dvoje ljudi da biraju jedni druge među bezbroj dostupnih kandidata? Psihologija već dugo pokušava da odgovori na ovo pitanje, i to sa znatnim uspehom.

Dve glavne teorije vodile su naučno razmišljanje o ovoj temi. Prva je evoluciona teorija, koja tvrdi da su nam tendencije ponašanja, fizičke karakteristike i osobine ličnosti koje unapređuju naše šanse za preživljavanje i reprodukciju postale poželjne. Osim toga, biološke i anatomske razlike među organizmima diktiraće različita optimalna rešenja za isti problem. Na primer, ako dve životinje, jedna sa nogama, a druga sa jakim krilima, naiđu na gladnog predatora, kako će se nositi sa pretnjom preživljavanja? Najverovatnije će prva životinja pobeći, a druga će odleteti.

Online psiholog

Slično, evolucijski pristup predviđa da će biološke i anatomske razlike između muškaraca i žena rezultirati različitim preferencijama za izbor partnera. Na primer, ljudska biologija nalaže da je ženama potrebna pomoć i zaštita tokom trudnoće i da je njihova plodnost vremenski ograničena. Stoga ima smisla da se muškarci koji mogu pružiti zaštitu smatraju privlačnim za žene, a da će mlade – i stoga plodne – žene biti privučene ovakvim muškarcima. Zaista, studije pokazuju da kada su u pitanju dugotrajne veze, žene generalno naglašavaju važnost statusnih parametara, dok muškarci smatraju da su mlađe žene izuzetno privlačne.

S druge strane, „teorija društvenih uloga“, koju je razvila jedna američka psihološkinja, tvrdi da društveni – a ne biološki – procesi diktiraju naše društvene izbore. Prema ovom argumentu, pravila odabira partnera diktiraju uloge koje žene i muškarci zauzimaju u društvu. Prema tome, očekuje se da će se preferencije ljudi u potrazi za partnerom promeniti kako se menjaju njihove društvene uloge i norme. Na primer, žene privlače muškarci koji imaju moć i novac jer društvo ograničava njihovu sposobnost sticanja moći i novca. Ako sutra većina pozicija moći i novca pripadnu ženama, tada će muški status i bogatstvo biti manje važni za žene, dok će muška lepota, mladost i izdržljivost možda biti važniji.

Zaista, studije u posljednjih 50 godina pokazuju neke fundamentalne promene u sklonostima partnera i kod muškaraca i kod žena. Na primer, pošto je održavanje udobnog života na jednoj plati postalo teško u zapadnim zemljama, i pošto većina žena u tim zemljama radi i zarađuje, i muškarci i žene trenutno stavljaju veći naglasak nego ranije na ekonomski i društveni status partnera pri izboru životnog partnera. S druge strane, kućni poslovi, poput mogućnosti kuvanja i čišćenja, više se ne smatraju važnim kriterijumom za odabir partnera oba pola. Ove promene ukazuju na to da kultura ima uticaja na kvalitete koje smatramo privlačnima.

Studije od 1940-ih do danas ukazuju na postojanje nekoliko dobro podržanih „zakona privlačenja“ koji upravljaju opštim procesom izbora dugoročnog partnera:

1. Izloženost i poznavanje

Uopšte, postajemo sve draži onima oko nas i onima sa kojima imamo česte kontakte. Što više vremena provodimo sa nekim, veće su šanse da će nam se taj neko svideti, prihvatiti nas i da ćemo se u tog nekoga zaljubiti. Sada priznaćete, svi znamo nekoga s kim povećana interakcija izaziva povećanu frustraciju i ogorčenje, ali to je izuzetak koji dokazuje pravilo. Jednostavno izlaganje jedan je od razloga zašto mnoge veze procvetaju na poslu ili na univerzitetu. Svakodnevni kontakt vremenom pretvara strance u prijatelje, a od prijatelja ili poznanika emotivne partnere.

2. Fizička privlačnost

Fizička lepota je važna životna prednost, a od fundamentalnog je značaja za seksualni aspekat veze. Zaključak: Ne želite da provedete život sa nekim za koga smatrate da je fizički odbojan. Pokazalo se da fizička privlačnost poštuje zakone tržišta: najbolja roba košta više, pa kupci ne dobijaju ono što žele, već ono što sebi mogu priuštiti. Na kraju, bogati voze Mercedes, srednja klasa vozi Toiotu, a siromašni autobusom putuju na posao. Slično je i sa fizičkom privlačnošću, lepi ljudi završavaju sa drugima koji su veoma lepi, ili sa onima prosečnog izgleda. Koliko god surovo zvučalo, tako je, međutim i tu uvek ima izuzetaka zato ne morate previše brinuti o ovom segmentu.

3. Ličnost i karakter

Istraživanje faktora ličnosti koji nas privlače drugima (a i drugi nama) identifikovali su dva faktora ličnosti koji se smatraju poželjnim: kompetentnost i toplina. Sposobni ljudi, odnosno inteligentni i društveno vešti, smatraju se privlačnijima. Ljubazni ljudi sa toplom ličnošću takođe su privlačniji. Topao i mudar je obično pobednički kriterijum na turniru za izbor partnera.

4. Blizina

Većina nas će se udati za nekoga ko ne živi daleko od nas. Malo je verovatno da ćemo istrajati u vezi ili se venčati za nekoga ko je daleko od nas. Kako kaže stara izreka, “daleko od očiju daleko od srca”. To se iznova i iznova ispostavlja kao tačno, jer ljudi koji su razdvojeni geografijom uglavnom ne uspevaju da održe vezu na daljinu. Međutim kao i sa svakim segmentom i ovde postoje izuzetci, jer je nekima upravo to baš i pošlo za rukom.

Online psiholog

5. Sličnost

Ovo je bez sumnje najmoćniji nalaz na ovom području. Privlače nas ljudi koji su poput nas. Hrišćani će se dopasti drugim hrišćanima, obrazovane ljude privlače drugi obrazovani ljudi, levičari vole levičare, ekstroverti vole ekstroverte itd. Gotovo po svakom parametru porekla, ličnosti, vrednosti i iskustva preferiramo nekoga ko ima mnogo zajedničkog sa nama nego sa nekim ko je potpuno drugačiji od nas. Takođe pre ćemo završiti sa nekim ko nas na neki način “upotpunjuje” ili dopunjuje. Okean želi okean, a ne plažu, a ne čamac. Jedan razlog za ovu sklonost je taj što nam je lakše da komuniciramo, razumemo, znamo i verujemo nekome ko govori naš jezik, razume našu kulturu, deli naše vrednosti ili veruje u našeg Boga. Naravno moguće je ostvariti ljubav i kada su u pitanju dve potpuno različite osobe iz dve različite kulture, no to je priznaćete ređe, odnosno nije tako čest slučaj.

Kako se odlučujemo

Pre nekoliko godina, u pokušaju da poboljšaju naše razumevanje sila koje oblikuju izbor partnera, američki istraživači analizirali su odgovore više od 9.000 žena i muškaraca iz 37 zemalja na upitnik o njihovim preferencijama u pogledu potencijalnih životnih partnera. Istraživači su koristili tehniku pod nazivom “analiza glavnih komponenti”. Ova tehnika nastoji da svede široki univerzum podataka na mali broj osnovnih faktora. Na primer, milioni automobila sve vreme putuju putevima, idu tu i amo. Ali sav ovaj metež može se svesti na dve osnovne komponente: smer i brzinu. Ovo su jedini faktori kojima upravlja vozač, a sva vožnja koja se obavlja može se objasniti samo kombinacijom ova dva faktora.

Istraživači su identifikovali četiri univerzalne komponente koje leže u procesu odabira partnera. Svaka od ove četiri komponente predstavlja unutrašnje pregovore koje vodimo pri izboru romantičnog partnera, a evo i koje su to četiri komponente, po važnosti.

1. Ljubav naspram statusa/resursa – Prilikom odabira partnera često se upuštamo u interne pregovore u kojima je vrednost romantične ljubavi suprotstavljena vrednosti društvenog statusa i ekonomske sigurnosti. Ako je ljubav jaka, možemo žrtvovati bezbednost ili ekonomski status. Ako je status potencijalnog partnera visok, možemo napraviti kompromis u pogledu intenziteta naših romantičnih osećanja.

2. Pouzdano/stabilno naspram dobrog izgleda/zdravlja – Prilikom odabira partnera skloni smo kompromisima u pogledu emocionalne stabilnosti ako je potencijalni partner fizički vrlo privlačan. Alternativno, možemo se složiti da prihvatimo manje privlačnog partnera ako je izuzetno stabilan i emocionalno zdrav.

3. Obrazovanje/Inteligencija nasuprot želji za domom/decom – Skloni smo oprostiti partneru koji se bavi visokim obrazovanjem i karijerom ako nije zainteresovan za mnogo dece. S druge strane, možemo oprostiti ograničena postignuća u obrazovanju i karijeri nekome ko zaista želi da ima decu i podigne veliku porodicu.

4. Društvenost naspram slične religije – Neko iste veroispovesti kao mi biće smatran privlačnim izborom čak i ako on ili ona nemaju posebno izražen društven karakter. Potencijalni partner koji je po prirodi veoma društven privući će nas čak i ako ne deli naše versko ubeđenje ili ne pripada istoj religiji kojoj mi pripadamo.

Ova četiri faktora deluju, nezavisno, i na muškarce i na žene; ali za prve tri su pronađene značajne razlike među polovima. Generalno, žene pridaju veći značaj društveno-ekonomskom statusu nego romantičnoj ljubavi. Žene takođe preferiraju emocionalnu stabilnost od atraktivnog izgleda, a više vole inteligenciju od želje da imaju decu. Status, emocionalna stabilnost i inteligencija manje su važne karakteristike za muškarce kada traže dugoročnog partnera. Muškarci ističu vrednost spoljašnje lepote, mladosti i fizičkog zdravlja i želju za decom.

Osim toga, studije ukazuju da su žene selektivnije i zahtevnije od muškaraca pri izboru životnog partnera. Jedan od razloga je taj što žene imaju više da izgube donošenjem lošeg izbora. Žene su ranjivije, pa moraju biti opreznije. Drugi razlog za žensku selektivnost je to što je donošenje potomstva na svet mnogo zahtevnija i opasnija stvar za ženu nego za muškarca. Onaj ko će uložiti više i preuzeti veći rizik nužno će pažljivije ispitati svoje namere.

U zaključku, prilično dobro razumemo osnovne proračune koje ljudi koriste da identifikuju grupu potencijalnih kandidata iz kojih biraju partnera. Nasuprot tome, još nema naučnog odgovora na pitanje “konačne selekcije”: kako da izaberemo samo jednog iz grupe odgovarajućih kandidata?

Ispostavilo se da se zakoni o izboru kandidata ne primenjuju na završnu fazu izbora. Na primer, kao što je ranije pomenuto, najmoćniji zakon privlačenja u fazi „izbora kandidata“ je taj što nas privlače ljudi koji nam liče. Ako bi isti zakon važio u fazi “konačnog odabira”, mogli bismo predvidjeti da će iz grupe prilično sličnih kandidata biti izabran onaj koji je najsličniji nama.

Takođe možemo pretpostaviti da će i izbori ljudi koji su veoma slični biti slični. Ali nalazi istraživanja opovrgavaju ove pretpostavke. Ispostavilo se da ne biramo onoga koji nam je najsličniji iz grupe kandidata. Osim toga, istraživači su devedesetih godina pokazali da supruge jednojajčanih blizanaca uopšte nisu iste. Blizanci ne žele da požele supruge svojih blizanaca. Sa druge strane, supruge ne privlače naročito braća blizanci svojih muževa. Ovi rezultati ukazuju na to da nas biologija i društvo upućuju na pravu prodavnicu, onu koja ima stavke koje odgovaraju našem budžetu, ukusu i potrebama. Biologija i društvo, međutim, ne mogu odrediti koji predmet kupujemo. O tome odlučujemo sami!

O pobedniku – konačnom izboru među svim vrednim kandidatima – odlučuje subjektivni unutrašnji proces koji je nejasan i ćudljiv i ne mora se pokoravati diktatu racionalnosti, evolucionim mandatima, kulturnim pritiscima, pa čak ni našoj svesnoj volji, planovima ili namerama . Na kraju dana, kako je rekao filozof Paskal, srce ima razloge koje razum ne razume.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »