Poremećaj ličnosti – Disocijativni poremećaj ličnosti (višestruki poremećaj ličnosti)

Poremećaj identiteta, koji se ranije nazivao višestrukim poremećajem ličnosti, karakteriše identitet osobe fragmentiran u dva ili više različitih stanja ličnosti. Ljudi sa ovim stanjem su često žrtve teškog zlostavljanja ili drugih trauma pretrpljenih u ranom periodu odrastanja.

Online psiholog

Definicija

Disocijativni poremećaj ličnosti (DID) retko je stanje u kojem su dva ili više različitih identiteta ili stanja ličnosti prisutni kod pojedinca i naizmenično preuzimaju kontrolu nad njim. Neki to opisuju kao iskustvo zaposednutosti. Osoba koja ima ovaj poremećaj, takođe doživljava gubitak pamćenja koji je preopsežan da bi se objasnio uobičajenim zaboravom ili kratkotrajnom amnezijom.

Disocijativni poremećaj ličnosti se nazivao poremećajem višestruke ličnosti sve do 1994. godine, kada je njegovo ime promenjeno kako bi odražavalo bolje razumevanje stanja – naime, da ga karakteriše fragmentacija ili isecanje identiteta, a ne širenje ili rast zasebnih ličnosti. Simptomi disocijativnog poremećaj ličnosti ne mogu se objasniti kao direktni psihološki efekti pojedinih supstanci ili opšteg medicinskog stanja.

Disocijativni poremećaj ličnosti odražava neuspeh integrisanja različitih aspekata identiteta, pamćenja i svesti u jedno višedimenzionalno “ja”. Obično primarni identitet nosi dato ime osobe i pasivan je, zavisan, kriv i depresivan. Kada su pod kontrolom, svako stanje ličnosti ili promena mogu se doživeti
kao da imaju različitu istoriju, sliku o sebi i identitet. Karakteristike promenitelja – uključujući ime, prijavljenu starost i pol, rečnik, opšte znanje i preovlađujuće raspoloženje – u suprotnosti su sa karakteristikama primarnog identiteta. Određene okolnosti ili stres mogu izazvati pojavu određene promene u ponašanju ličnosti koja pati od ovog poremećaja. Razni identiteti koje osoba sa ovim poremećajem može imati, mogu poricati znanje da onaj drugi identitet postoji, biti kritični jedan prema drugom ili čak biti u otvorenom sukobu jedan sa drugim.

U mnogim delovima sveta ovakvi fenomeni su normalan deo kulturne ili duhovne prakse. Identiteti slični zaposednutosti često se manifestuju kao ponašanja pod kontrolom duha ili drugog natprirodnog bića. Stanja zaposednutosti postaju poremećaj samo kada su neželjena, uzrokuju nevolje ili oštećenja i nisu prihvaćena kao deo kulturne ili verske prakse.

Simptomi disocijativnog poremećaja ličnosti

Prema stručnjacima, sledeći kriterijumi moraju biti ispunjeni da bi se pojedincu dijagnostikovao disocijativni poremećaj ličnosti:

Pojedinac ima i manifestuje dva ili više različitih identiteta ili stanja ličnosti (svako sa svojim trajnim obrascem opažanja, povezivanja i razmišljanja o okolini i sebi). Neke kulture ovo opisuju kao iskustvo zaposednutosti duhovima, bogovima ili demonima.

Poremećaji u identitetu uključuju promenu osećaja sopstva, osećaja agenture i promene ponašanja, svesti, pamćenja, percepcije, spoznaje i motoričke funkcije.

Česte praznine se nalaze u sećanjima pojedinca na ličnu istoriju, uključujući ljude, mesta i događaje, kako za daleku tako i za nedavnu prošlost. Ove ponavljajuće praznine u pamćenju nisu u skladu sa uobičajenim zaboravom ili kratkotrajnom amnezijom.

Simptomi uzrokuju klinički značajnu uznemirenost ili oštećenje u socijalnim, profesionalnim ili drugim važnim oblastima funkcionisanja u životu čoveka.

Posebni identiteti mogu se pojaviti u određenim okolnostima. Prelaske sa jednog identiteta na drugi često pokreće psihosocijalni stres. U obliku posedovanja disocijativnog poremećaja ličnosti, alternativni identiteti su vidno očigledni ljudima oko pojedinca. U slučajevima koji nemaju oblik poseda, većina pojedinaca ne pokazuje otvoreno svoju promenu identiteta tokom dužih vremenskih perioda.

Ljudi sa disocijativnim poremećajem ličnosti mogu opisati osećaj da su odjednom postali depersonalizovani posmatrači sopstvenog govora i delovanja. Oni mogu izvesti to da čuju glasove (glas deteta ili glas duhovne moći), a u nekim slučajevima glasovi prate više tokova misli nad kojima pojedinac nema kontrolu. Pojedinac može takođe doživeti iznenadne impulse ili snažne emocije nad kojima ne oseća kontrolu ili osećaj vlasništva. Ljudi takođe mogu izvesti da se njihova tela iznenada osećaju drugačije (poput tela deteta ili nekoga sa ogromnim mišićima i neverovatnom snagom) ili da dožive naglu promenu u stavovima ili ličnim preferencijama pre nego što se vrate nazad, svome primarnom identitetu.

Ponekad ljudi sa disocijativnim poremećajem ličnosti dožive disocijativnu fugu u kojoj otkrivaju, na primer, da su putovali, ali se ne sećaju iskustva putovanja. Oni se razlikuju u svojoj svesti o svojoj amneziji i uobičajeno je da ljudi sa ovim poremećajem smanje svoje amnestične simptome, čak i kada su nedostaci u memoriji očigledni i uznemirujući za druge.

Prema Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje,: više od 70 procenata ljudi sa disocijativnim poremećajem ličnosti pokušalo je samoubistvo najmanje jednom, a samopovređivanje je uobičajeno među pacijentima sa ovom dijagnozom. Lečenje je presudno za poboljšanje kvaliteta života i sprečavanje pokušaja samoubistva za one koji imaju disocijativni poremećaj ličnosti.

Online psiholog

Uzroci disocijativnog poremećaja ličnosti

Zašto neki ljudi razvijaju disocijativni poremećaj ličnosti nije potpuno razumljivo, ali oni često prijavljuju da su tokom detinjstva doživeli ozbiljno fizičko i seksualno zlostavljanje.

Poremećaj se može manifestovati u bilo kojoj dobi. Pojedinci sa disocijativnim poremećajem ličnosti mogu imati posttraumatske simptome (noćne more, flešbekove ili zapanjujuće odgovore) ili posttraumatski stresni poremećaj. Nekoliko studija sugeriše da je ovaj poremećaj češći među bliskim biološkim srodnicima, odnosno u porodicama osoba koje takođe imaju poremećaj, nego u široj ili opštoj populaciji.

U prošlosti ovakav poremećaj nije retko prijavljivan, niti naročito beležen međutim kada je prvi put bio prijavljen, dijagnostifikacija je postala češća i vrlo kontraverzna. Neki stručnjaci su tvrdili da su pacijenti sa poremećajem ličnosti vrlo sugestivni, pa čak i da su lažirali ovaj poremećaj. Međutim studije snimanja mozga, imaju potkrepljene za tranzicije identiteta kod pacijenata sa ovim poremećajem.

Lečenje

Primarni tretman lečenja disocijativnog poremećaja ličnosti je dugotrajna psihoterapija sa ciljem dekonstrukcije različitih ličnosti i njihovog integrisanja u jednu primarnu ličnost ili jedan identitet. Ostali tretmani uključuju kognitivne i kreativne terapije. Iako ne postoje lekovi koji posebno leče ovaj poremećaj, mogu se propisati antidepresivi, lekovi protiv anksioznosti ili sredstva za smirenje koji pomažu u kontroli psiholoških simptoma povezanih sa njim. Pravilnim lečenjem, mnogi ljudi koji su oštećeni disocijativnim poremećajem ličnosti doživljavaju poboljšanje svoje sposobnosti da funkcionišu u svom poslu i ličnom životu.

Naš sajt vam nudi mogućnost korišćenja usluga “online psihologa”, čiji kontakt možete pronaći na našem sajtu.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »