Posttraumatski stresni poremećaj – PTSP

Posttraumatski stresni poremećaj (PTSP) je stanje narušenog mentalnog zdravlja koje se razvija kao odgovor na doživljavanje ili svedočenje uznemirujućem događaju koji uključuje pretnju smrću ili ekstremne telesne povrede. Primeri traumatičnih događaja koji mogu izazvati PTSP uključuju napad silovatelja, fizičko nasilje i iskustvo rata. PTSP se takođe može pojaviti nakon nesreće u motornom vozilu, prirodne katastrofe (na primer, požara, zemljotresa, poplave), hitne medicinske pomoći (na primer, sa anafilaktičkom reakcijom) ili bilo kog iznenadnog, ometajućeg incidenta.

Online psiholog

Šta je posttraumatski stresni poremećaj?

PTSP je verovatno postojao tokom čitave ljudske istorije. Tokom Prvog svetskog rata bio je poznat samo kao šok i prvo se mislilo da pogađa samo vojnike u ratu. PTSP je zvanično priznat kao poremećaj mentalnog zdravlja 1980. Istraživači veruju da promene u telu i umu koje se dešavaju tokom stanja PTSP -a odražavaju pokušaj sistema da zaštiti osobu od daljih iskustava opasnosti.

Svako ko je preživeo duboko uznemirujuće iskustvo bilo koje vrste može razviti simptome PTSP -a. PTSP karakterišu živopisna, nametljiva sećanja na događaj koji izaziva, strah, anksioznost i javlja se kad je neko izložen mogućoj pretnji, kroz noćne more i poremećaje raspoloženja. Oni koji pate od PTSP -a često prijavljuju osećaj anksioznosti ili straha čak i u odsustvu opasnosti, kao da bi to moglo da udari u bilo kom trenutku.

Stanje se može manifestovati simptomima sličnim anksioznosti, emocionalnoj utrnulosti ili disforiji, ljutnji i agresivnosti ili nekoj kombinaciji tih stanja. Osoba sa ovim poremećajem često misli da joj nije ništa i da je to možda i normalno, dok joj je često teško da normalno funkcionišu u svakodnevnom životu.

Koliko je uobičajen PTSP?

Mnogi ljudi dožive traumatičan događaj u nekom trenutku svog života, iako samo mali broj njih razvije PTSP. U Sjedinjenim Državama oko 3,5 odsto ljudi ima ovaj poremećaj, uključujući i decu. Za neke, podsticaj nije jedan uznemirujući incident, već niz incidenata koji se dešavaju u određenom vremenskom periodu, kao što bi mogao biti slučaj sa seksualnim ili fizičkim zlostavljanjem tokom detinjstva. Prevalencija poremećaja veća je među vojnicima ili povratnicima sa ratišta, od 10 do 30 posto. Oko polovina pacijenata sa PTSP -om oporavi se u roku od tri meseca, ali za mnoge druge stanje postaje hronično.

Koji su faktori rizika za PTSP?

Istraživanja pokazuju da su neki ljudi izloženi većem riziku od PTSP -a od drugih. Najugroženije su osobe sa istorijom višestrukih neželjenih iskustava ili mentalnih poteškoća. Slaba socijalna podrška ili stalni stres u životu takođe su faktori rizika za razvijanje ovog teškog poremećaja. Fizičko oštećenje i gubitak posla povećavaju rizik od razvijanja poremećaja takođe.

Koliko dugo traje PTSP?

Doživljavanje nelagode, straha, anksioznosti, šoka i drugih negativnih emocija normalno je kada se dešava neposredno nakon uznemirujućeg incidenta. Generalno se razmatra dijagnoza PTSP -a ako takvi simptomi traju najmanje mesec dana i ometaju svakodnevno funkcionisanje. Simptomi PTSP -a mogu trajati od par meseci do par godina nakon traume koja je prošla i mogu se pogoršati izlaganjem pacijenta većoj traumi.

Online psiholog

Koji su simptomi PTSP -a?

Oni sa PTSP -om pate od klasičnih simptoma anksioznosti, poput nesanice i brige. Oni su često paranoični i stalno upozoravaju na moguće opasnosti, kojih ponekad i nema. Tipično, oni imaju preteran reaktivni odgovor organizma i mozga. Neočekivani zvuk ili pokret mogu izazvati snažnu, nasilnu reakciju, kao da se preživljena opasnost ili trauma ponovo događa u tom trenutku. Taj izvorni traumatični događaj često se spontano desi poput čuvenih fleševa memorije tako živopisnim i intenzivnim da se osoba oseća kao da ponovo proživljava situaciju u sadašnjosti. Možda čak osećaju istu paniku, strah i užas koji su prvobitno izazvani kada su preživeli traumatični događaj.

Anksioznost nije jedini oblik patnje kod pacijenata. Poremećeno raspoloženje je uobičajeno i ljudi često osećaju krivicu i sram tipične za druge poremećaje poput depresije na primer. Neki ljudi sa PTSP -om mogu doživeti apatiju ili odvojenost od drugih. Oni takođe mogu posmatrati druge sa sumnjom i pokazati neprijateljstvo. Osobama sa PTSP -om može biti teško da veruju bilo kome.

U pokušaju da se osjećaju sigurno, mnogi sa PTSP -om potpuno se povlače iz normalnih životnih aktivnosti kao način da izbegnu podsetnike na traumu, koji se obično dešavaju nasumično. Neki traže olakšanje i kompenzaciju konzumiranjem alkohola ili drugih droga. Međutim ne postoji garancija da će simptomi PTSP -a sami nestati ili vremenom nestati, ali postoje resursi koji mogu pomoći ljudima da povrate dobar kvalitet života.

Kako se dijagnostifikuje PTSP?

Konsultacije sa stručnjakom za mentalno zdravlje, koji vrši procenu simptoma, neophodne su za nekoga ko je zabrinut zbog posttraumatskog stresnog poremećaja. PTSP je klinička dijagnoza, što znači da se PTSP dijagnostikuje posmatranjem simptoma osobe. Svako ko je bio izložen traumi i koji otkrije da to iskustvo ometa svakodnevno funkcionisanje duže od mesec dana može dobiti dijagnozu PTSP -a.

Kako da znam da li imam PTSP?

Jedan od najčešćih mitova o PTSP-u je da će svi koji prođu kroz traumu razviti posttraumatski stresni poremećaj. Iako je potpuno normalno da se simptomi slični PTSP-u dožive odmah nakon traumatičnog događaja, oni se obično reše u roku od mesec dana, posebno ako pojedinac dobije snažnu emocionalnu podršku. Simptomi PTSP-a često se preklapaju s akutnim stresnim poremećajem, intenzivnom, ali kratkom psihološkom reakcijom na traumatičan događaj koji menja život i koji kao poremećaj potraje i nakon 30 dana. Fizički čovek može da doživi traumu kroz povrede, tako je i sa mentalnim zdravljem – ukoliko je čovek izložen povređivanju u dužem periodu, može se desiti da će razviti PTSP.

Može li se PTSP sprečiti?

PTSP odražava odgovor ljudskog nervnog sistema na uznemirujuće iskustvo. Takva iskustva imaju tendenciju da budu krajnje nepredvidiva, tako da ne postoji način da se predvidi da li će osoba razviti poremećaj. Istraživači su se umesto toga usredsredili na razgraničenje opštih i specifičnih faktora koji pojedince čine ranjivijim ili izdržljivijim u suočavanju sa mnogim vrstama nedaća.

Šta ljude čini ranjivijima na PTSP?

Iako je nemoguće predvidjeti odgovor osobe na traumu, određeni faktori rizika mogu otežati nekim ljudima da se nose sa problemom i stoga im je verojatnije da će razviti posttraumatski stresni poremećaj. To može uključivati probleme u upravljanju emocijama, prisustvo drugih stanja narušenog mentalnog zdravlja, nepovoljna iskustva u detinjstvu (na primer, razdvajanje ili smrt roditelja, finansijske poteškoće, disfunkcionalna porodica) i prethodno preživeli jedan ili više traumatičnih incidenata. Žene imaju veću stopu PTSP -a od muškaraca. Profesije u kojima su pojedinci redovno izloženi stresu i opasnostima, poput primene zakona i medicine, mogu povećati verovatnoću dobijanja PTSP -a. Međugeneracijske traume i kulturno poreklo neke osobe takođe mogu igrati ulogu u razvijanju simptoma ovog poremećaja.

Šta ljude čini otpornima na PTSP?

Studije su identifikovale faktore koji ljude čine otpornima u suočavanju sa mnogim vrstama nedaća. Istraživači u potrazi za izlečenjem PTSP -a primećuju da u nekim slučajevima, poput borbe, prethodna priprema može biti zaštitna. Na primer, terapija vakcinacijom protiv stresa, koja koristi slike i video simulacije kako bi izložila ljude napretku izazovnih okolnosti, može pomoći pojedincima da razviju veštine suočavanja. Obukom se nastoji razviti kognitivna fleksibilnost i osećaj kontrole nad sopstvenim odgovorom na stres ili strah, obe veštine koje mogu povećati otpornost na suočavanje sa traumom.

PTSP i ljudski mozak

Istraživači intenzivno istražuju šta trauma čini mozgu, u nadi da će razviti efikasne tretmane za PTSP. Naučnici znaju da se kod PTSP -a sklopovi stresa u mozgu pokvare, ometajući komunikaciju između nekoliko moždanih centara. Tu spadaju amigdala, koja obično prati dolazne percepcije i pretnje, stavljajući sisteme u stanje visoke pripravnosti i otklanjajući odgovor na stres; prefrontalni korteks ili izvršni kontrolni centar mozga, koji obično oseća kada je pretnja gotova i umanjuje aktivnost amigdale; i hipokampus, gde se memorija skladišti i preuzima.
Naučnici su otkrili da je kod PTSP -a prefrontalni korteks nedovoljno aktiviran, a amigdala previše aktivirana. Postoje dokazi da osnovni problem leži u vezama između pojedinih nervnih ćelija ili sinapsi; postoji nedostatak povezivanja, ograničavajući komunikaciju između nervnih ćelija. Kao rezultat toga, pojedinci sa PTSP-om gube psihološku fleksibilnost: Ostaju zaglavljeni u obrascu odgovora na vrhu, a njihova sećanja se opiru modifikaciji koja se obično javlja tokom vremena.

Koje regije mozga su uključene u PTSP?

PTSP je poremećaj čitavog mozga koji uključuje moždane krugove straha, stresa i anksioznosti. Amigdala (koja pokreće reakcioni evolutivni odgovor čoveka i priprema ga za stanje suočavanja ili bega od opasnosti) postaje hiperaktivna. U međuvremenu, prefrontalni korteks (izvršni direktor, ili izvršni funkcionalni centar mozga) raste sporo ili mu nedostaju dovoljne neuronske veze sa amigdalom da smiri odgovor straha. Kod ljudi sa PTSP -om, hipokampus (centar za verbalno pamćenje) ima tendenciju da bude manji od normalnog, a ipak aktivniji u odgovoru na uočene pretnje.

Kako PTSP utiče na normalno funkcionisanje mozga?

Kao odgovor na preaktivnu amigdalu i nedovoljno aktivni prefrontalni korteks, mozak oslobađa velike količine norepinefrina u prisustvu uočene opasnosti. Ovo može uticati na funkcionisanje mozga na nekoliko načina, što dovodi do hiperaktivnosti i povećane budnosti i poremećaja sna. Pacijenti sa PTSP -om takođe mogu otkriti da kada su emocionalno uzbuđeni, imaju malu kontrolu nad svojim reaktivnim besom i impulsivnim ponašanjem. Težina negativnih emocija, poput straha i ljutnje, može umanjiti pozitivna osjećanja i stvoriti probleme na poslu i u ličnim odnosima.

Da li se posttraumatski stresni poremećaj manifestuje pri snimanju mozga?

Da, skeniranje mozga ljudi sa PTSP -om je drugačije od onih bez ovog stanja. Za početak, hipokampus (centar sećanja i emocija u mozgu) pokazuje smanjenu zapreminu, a pojačana aktivnost se javlja u amigdali (koja je uključena u odgovor tela na strah). Međutim, važno je napomenuti da se PTSP ne dijagnostifikuje skeniranjem mozga. Samo medicinski stručnjak može dijagnostifikovati posttraumatski stresni poremećaj na osnovu kliničkih simptoma pacijenta.

Lečenje PTSP -a

Terapija

Lečenje PTSP -a obično se fokusira na terapiju razgovorom, a psihoterapija, posebno kognitivno -bihejvioralna terapija, pokazala se kao jedan od najpouzdanijih tretmana za PTSP. Sastoji se od nekoliko delova: terapije izlaganjem traumi, treninga inokulacije stresa i kognitivne ponovne procene. Jedan od glavnih ciljeva je vratiti kognitivnu fleksibilnost kako bi oboleli mogli govoriti o svojim lošim iskustvima i izmijeniti emocionalnu snagu traumatičnih sećanja. U osnovi takvih poboljšanja je povećanje povezanosti nervnih ćelija, što je obeležje svih efikasnih terapija.

U razvoju su novi oblici lečenja koji kombinuju terapiju razgovora i lijekove na inovativan način za 50 posto pacijenata čiji simptomi nisu ublaženi trenutnim strategijama. Neki od novih pristupa koji najviše obećavaju uključuju psihodelične lekove.

Psihodelična psihoterapija

Psihodelični lekovi se isprobavaju u kontrolisanim uslovima kako bi se povećala moć psihoterapije. Uzeti pod vodstvom obučenog psihoterapeuta, takvi lekovi pomažu pacijentima da obrade uznemirujuće emocije povezane s njihovim traumatskim iskustvom, tako da više nisu u stalnoj potrazi za znacima opasnosti i da više nisu hipereaktivni.

Jedan takav lek je anestetik ketamin, ponekad poznat i kao klaberski lek Special K; već je odobren za upotrebu u lečenju teške depresije. Kada se daje (injekcijom) zajedno sa posebnim programom psihoterapije, pokazalo se da značajno ubrzava oporavak od PTSP -a, postižući u danima ono što bi inače moglo potrajati mesecima.

Takođe se proučava takva upotreba MDMA, poznatog i kao ekstazi. Kada se daju pacijentima sa PTSP -om neposredno pre terapije, istraživači otkrivaju da dramatično ubrzava terapijski proces. Omogućava čak i onima sa hroničnim PTSP -om da govore o duboko uznemirujućim događajima i povrate kontrolu nad svojom reaktivnošću.

Međutim ovakva stanovišta su i dalje KONTROVERZNA i nisu u potpunosti prihvaćena svuda pa i kod nas, deo su ovog teksta samo kao zanimljivost i ništa više od toga.

Kako možete pomoći nekome sa PTSP -om?

Ako poznajete osobu koja je nedavno imala traumatično iskustvo, možete joj pomoći da se oporavi. Obratite im se bez osuđivanja i pažljivo. Ne terajte ih da govore; samo im recite da ćete biti tu kad god budu spremni da se otvore. Ne morate stalno biti mračni oko njih – u stvari, pokazivanje smisla za humor može pomoći nekim preživelima da se bolje nose sa svojim osećanjima. Ne uzimajte to lično ako radije ne razgovaraju sa vama o traumi; ponekad se ljudi namerno žele osećati tako kao da je život krenuo dalje i mogu imati normalne odnose koji nisu definisani njihovim posttraumatskim stresnim poremećajem.

Ukoliko imate utisak da imate ovaj poremećaj ili ste u sumnji da ga možete razviti obratite se stručnjaku za mentalno zdravlje. Naš sajt vam nudi takođe mogućnost korišćenja usluga online psihologa ili psihoterapeuta čiji kontakt možete pronaći na našem sajtu.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Slični članci

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »