MIODRAG PAVLOVIĆ

ZAKAŽITE SEANSU

Viber

WhatsApp

MIODRAG PAVLOVIĆ

Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i Transakciono – analitičke psihoterapije

Doktorant na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Sistemski porodični savetnik.

Transakciono-analitički savetnik pod supervizijom.

Edukovan iz Kognitivne i porodične terapije u radu sa decom i mladima kao i iz Primene transakcione analize (TA) u koučingu.

Član Društva psihologa Srbije.

Višegodišnje iskustvo u radu sa decom, adolescentima i odraslim osobama kroz privatnu praksu i rad i saradnju sa prosvetnim, zdravstvenim i institucijama socijalne zaštite.

Učesnik niza stručnih obuka, naučno-stručnih skupova, koordinator  niza projekata u vezi sa prevencijom i unapređenjem psihofizičkog zdravlja, profesionalnim usmeravanjem, osobama sa smetnjama u razvoju i društveno osetljivim grupama.

Predsednik opštinske Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku (2019 – 2021.).

Za dinamiku psihoterapijskog procesa bitno je više faktora među kojima je naročito važna priroda Vašeg problema koji želite da rešite. Takođe, bitni faktori su i koliko ste spremni na promenu i šta želite da postignete tokom psihoterapijskog procesa. Naročito važan činilac uspešne psihoterapije je odnos terapeuta i klijenta. Stoga, u svom radu nastojim da ovaj proces pridruživanja i saradnje između mene i Vas protekne što relaksiranije. Smatram da je to neophodno kako bismo što uspešnije došli do dogovorenog cilja rada i Vašeg željenog stanja. Podrška, razumevanje i kontinuirani rad na problemu, na putu ka željenoj promeni, su ključ uspeha psihoterapijskog procesa.

1

Zakazivanje

 • Kontaktiranjem psihologa prvo zakazujete termin vaše seanse.

2

CENA

 • Seanse sa psiholozima se naplaćuju.
 • Za više informacija o ceni seanse kontaktirajte psihologa.

3

UPLATA

 • Nakon zakazivanja potrebno je da uplatite dogovoren iznos seanse.

1

Seanse/ razgovori sa psihologom se zakazuju.

2

Seanse/ razgovori sa psihologom se naplaćuju.

3

Psiholozi ne pružaju besplatne seanse i savete.

Oblasti u kojima je Miodrag specijalizovan:

 • depresija i drugi poremećaji raspoloženja
 • očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja
 • anksioznost
 • strahovi i fobije kod dece i odraslih
 • napadi panike
 • poremećaji ličnosti
 • problemi u partnerskim odnosima
 • roditeljstvo
 • problemi u porodici
 • seksualna orijentacija i rodni identitet
 • poremećaj ishrane
 • psihosomatske tegobe
 • problemi povezani sa stresom i traumom
 • asertivnost
 • problemi sa kontrolom besa i impulsa
 • nedostatak samopouzdanja
 • depresija i drugi poremećaji raspoloženja
 • očuvanje i unapređenje mentalnog zdravlja
 • anksioznost
 • strahovi i fobije kod dece i odraslih
 • napadi panike
 • poremećaji ličnosti
 • problemi u partnerskim odnosima
 • roditeljstvo
 • problemi u porodici
 • seksualna orijentacija i rodni identitet
 • poremećaj ishrane
 • psihosomatske tegobe
 • problemi povezani sa stresom i traumom
 • asertivnost
 • problemi sa kontrolom besa i impulsa
 • nedostatak samopouzdanja

MIODRAG PAVLOVIĆ

Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i Transakciono – analitičke psihoterapije

Doktorant na Odeljenju za psihologiju na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Sistemski porodični savetnik.

Transakciono-analitički savetnik pod supervizijom.

Edukovan iz Kognitivne i porodične terapije u radu sa decom i mladima kao i iz Primene transakcione analize (TA) u koučingu.

Član Društva psihologa Srbije.

Višegodišnje iskustvo u radu sa decom, adolescentima i odraslim osobama kroz privatnu praksu i rad i saradnju sa prosvetnim, zdravstvenim i institucijama socijalne zaštite.

Učesnik niza stručnih obuka, naučno-stručnih skupova, koordinator  niza projekata u vezi sa prevencijom i unapređenjem psihofizičkog zdravlja, profesionalnim usmeravanjem, osobama sa smetnjama u razvoju i društveno osetljivim grupama.

Predsednik opštinske Interresorne komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu i učeniku (2019 – 2021.).

Za dinamiku psihoterapijskog procesa bitno je više faktora među kojima je naročito važna priroda Vašeg problema koji želite da rešite. Takođe, bitni faktori su i koliko ste spremni na promenu i šta želite da postignete tokom psihoterapijskog procesa. Naročito važan činilac uspešne psihoterapije je odnos terapeuta i klijenta. Stoga, u svom radu nastojim da ovaj proces pridruživanja i saradnje između mene i Vas protekne što relaksiranije. Smatram da je to neophodno kako bismo što uspešnije došli do dogovorenog cilja rada i Vašeg željenog stanja. Podrška, razumevanje i kontinuirani rad na problemu, na putu ka željenoj promeni, su ključ uspeha psihoterapijskog procesa.

Šta je online psihoterapija?

Komentariši