Samopovređivanje kod dece

Samopovređivanje predstavlja ponašanje u cilju fizičkog povređivanja sebe sa ili bez stvarne namere samoubistva. Ova pojava se javlja u različitim dobima odrastanja, kao i u različitom stepenu.

Mladi koriste brojne metode, najčešće zasecanje kože ili trovanje. Deca se uglavnom preterano češu ili grizu. Deca i adolescenti sa intelektualnim i razvojnim smetnjama takođe su u opasnosti od različitih samopovređujućih ponašanja, iako obično nisu svesni tog ponašanja. Istraživanja sugerišu da osobe sa visokim rizikom od samoubistva uključuju one koji koriste tajna sredstva kako bi izbegli otkrivanje ove pojave kod dece; oni koji koriste veoma smrtonosne metode da se povrede; oni koji izražavaju snažnu ili neprestanu želju za smrću i oni koji imaju komorbidne psihijatrijske poremećaje.

Online psiholog

Nastanak samopovređivanja kod dece

Kako se razumevanje mehanizama na kojima se temelji samopovređivanje kod dece poboljšava, mogu se primenjivati i bolje metode upravljanja ovim ponašanjem. Kliničare često zbunjuje naizgled paradoksalno samopovređujuće ponašanje dece i adolescenata. Etiološki modeli tradicionalno se tumače u pokušaju da se shvati samoubistvo, dok se samopovređujuće ponašanje deteta ili adolescenta često posmatra kao rezultat različitih socioekonomskih uticaja.

Istraživanje je identifikovalo različite faktore koji pogoduju (npr. Vršnjaci, škola, porodica) koji utiču na suicidne misli i samoodstupanje kod adolescenata. Nedavna istraživanja povezuju pogoršane efekte nasilništva (uključujući i maltretiranje putem Interneta) sa samopovređivanjem kod dece i suicidnim idejama.

Metode samopovređivanja najčešće prisutne kod dece:

 • Rezanje
 • Trovanje
 • Predoziranje
 • Baterija (udar struje)
 • Griženje
 • Paljenje (recimo, kose)
 • Štipanje
 • Grebanje
 • Skakanje sa neprimerene visine
 • Skakanje sa mostova, zgrada ili drugih visokih položaja

Trenutno nije od pomoći razdvajanje samopovređivanje na glavne i manje ozbiljne oblike, jer se procena i lečenje moraju individualno prilagoditi za svakog pacijenta. Predviđanje suicidnog potencijala svakog pacijenta koji se samopovređuje je složeno; te klasifikovanje lakšeg oblika kao manje opasnog bi moglo biti tragično pogrešno. Jasno je da su potrebna sistematičnija istraživanja.

Istraživanja otkrivaju da nesuicidno povređivanje kod adolescenata odražava beznađe i nisko samopoštovanje, kao i druge faktore koji izazivaju pokušaje suočavanja sa neprihvatljivim unutrašnjim osećanjima i/ili utiču na ponašanje drugih, poput vršnjaka ili članova porodice. Kako stres raste vremenom, adolescent može pribeći povređivanju sebe. nekontrolisana potreba za namernijom povredom (kao samosečenje). Radnja samopovređivanja nastoji da pruži olakšanje od poljuljanog stanja uma i pomaže u oslobađanju nepodnošljive, kao i neprestane unutrašnje napetosti i bola.

U intervjuima, mladi koji se samopovređuju primećuju intenzivne, lične napore da izbegnu otvorene samoubilačke misli; otpor direktnim samoubilačkim akcijama, ekstremnu ljutnju na sebe ili gađenje prema sebi, intenzivna uznemirujuća osećanja, periode razdvojenosti, ličnu potrebu da utiču na druge i pokušaje da traže pomoć od drugih. Uporno samopovređivanje takođe može biti povezan sa različitim poremećajima mentalnog zdravlja, uključujući veliku depresiju, poremećaje zloupotrebe supstanci, poremećaje ishrane, šizofreniju i poremećaje ličnosti.

Faktori nastanka namernog samopovređivanja:

 • Izražena depresija
 • Nisko samopoštovanje i osećaj upornog beznađa
 • Impulsivnost
 • Uticaj zastrašivanja u školi (poput maltretiranja)
 • Porodična disfunkcija i sukob
 • Siromaštvo

Tip ponašanja ne predviđa stepen, obim ili težinu potencijalne psihopatologije. Kod neke dece i adolescenata koji se namerno samopovređuju, postoji ozbiljna porodična disfunkcija i problemi u porodičnoj komunikaciji. Rana intervencija može sprečiti ili barem smanjiti hronično samopovređujuće ponašanje. Sa druge strane, ako se ne leči, može postati otporno na lečenje. Upamtite da su mladi koji pribegavaju samopovređivanju u povećanom riziku od mnogih visokorizičnih ponašanja, uključujući nezaštićene seksualne aktivnosti i zloupotrebu droga.

Tradicionalne intenzivne intervencije uključuju identifikaciju samopovređivanja, grupnu terapiju; školske programe; hospitalizaciju; art terapiju i psihofarmakološki tretman za osnovne poremećaje, poput depresije, anksioznosti i psihoze.

Ključ uspešne intervencije je razvoj pozitivnih mehanizama suočavanja, smanjenje ili ublažavanje osnovnog stresa i poboljšanje komunikacijskih veština. Pozitivni ili povoljni ishodi poboljšani su terapijom u vreme krize, poverenjem između pacijenta i lekara, odgovarajuće lečenje komorbidnih psihijatrijskih bolesti i, ako je moguće, podršku članova porodice i prijatelja. Terapeuti mogu razviti programe prevencije koji poboljšavaju sposobnost onih koji se samopovređuju da uspešno upravljaju stresom u svom životu i nauče tehnike efikasnog rešavanja problema. Iako se malo zna o stavovima adolescenata o prevenciji samopovređivanja, neki su predložili da se u sistem društvenih mreža mogu dodati telefonske linije za pomoć u sprečavanju ili ublažavanju takvog oblika ponašanja.

Kako se sprečava samopovređivanje?

Prvi korak u rešavanju samopovređivanja je obrazovanje i upućenost roditelja. Otkrivši da se njihov adolescent samopovređuje, roditelji mogu biti duboko zabrinuti i zapitati se razmišlja li njihovo dete o samoubistvu. Važno je znati da su samopovređivanje i samoubistvo dve različite brige i jedno ne znači uvek da će se drugo dogoditi. Razumljivo, mnogi roditelji žele da razumeju zašto se njihov sin ili ćerka samopovređuju. Deca i adolescenti mogu se samopovređivati iz više razloga. Ispod su tri uobičajena razloga za samopovređivanje:

Online psiholog

Komunikacija

Tinejdžerka može pokušati da saopšti drugima da oseća emocionalnu bol. U tom slučaju posekotine mogu biti na zglobovima ruku ili drugim vidljivim mestima i pojedinac možda neće pokušati da ih prikrije.

Pripadnost

Osoba sa poremećajem separacione anksioznosti preterano se plaši ili strepi zbog odvajanja od onih s kojima je povezana. Osećaj prevazilazi ono što je prikladno za uzrast osobe, opstaje (najmanje četiri nedelje kod dece i šest meseci kod odraslih) i uzrokuje probleme u funkcionisanju. Osoba sa poremećajem separacione anksioznosti može biti previše zabrinuta zbog gubitka osobe koja joj je najbliža, može biti nevoljna ili odbiti da izađe ili spava van kuće ili bez te voljene osobe ili može doživeti noćne more zbog razdvajanja. Fizički simptomi ovog poremećaja često se razvijaju u detinjstvu, ali simptomi mogu biti prisutni i u odraslom dobu.

Emocionalni bol

Neki se mogu samopovređivati kako bi upravljali emocionalnim bolom. Istraživanje je otkrilo da adolescenti koji se samopovređuju kako bi upravljali emocionalnom boli izveštavaju da se osećaju bolje nakon zasecanja kože. Oni koji se samopovređuju iz tog razloga mogu to sakriti mesecima pre nego što je otkriveni i često ne žele da drugi znaju.

Gore navedeni primeri sugerišu da se samopovređivanje često održava odgovorima drugih ili nedostatkom veština u upravljanju emocijama. Stoga se samopovređivanje može lečiti modifikovanjem odgovora i podučavanjem veštinama za bolje upravljanje emocijama.

Koji su znaci samopovređivanja?

Znaci samopovređivanja mogu uključivati izolaciju. Deca ili adoslescenti ostaju budni mnogo kasnije od ostatka porodice; dugo tuširanje, često nestajanje oštrih ili drugih predmeta; nošenje dugih rukava tokom cele godine itd.

Direktno samopovređivanje

Direktna ponašanja samopovređivanja uključuju sečenje oštrim predmetima, britvama, noževima, makazama, spaljivanje upaljačem ili peglom za kosu, udaranje, češanje itd.

Indirektno samopovređivanje

Indirektno ponašanje može uključivati rizično seksualno ponašanje, poremećaje u ishrani, upotrebu alkohola i droga itd.

Kako razgovarati sa detetom o samopovređivanju:

Otvorene diskusije

O samopovređivanju može biti teško raspravljati. Roditelji treba da pokušaju da ograniče predavanja ili pitanja i zadrže neutralan ton glasa. Iako roditelji možda doživljavaju snažne emocije, izražavanje ovih emocija adolescentima može ograničiti njihovu spremnost da nastave razgovor.

Neka rutine budu dosledne

Možda će biti primamljivo minimizirati očekivanja, zahteve ili upute nakon što otkrijete da se vaš adolescent samopovređuje. Važno je održavati tipične rutine, pravila i očekivanja. Dozvoljavanje posebnog ustupka vašem detetu može je nenamerno naučiti da je samopovređivanje efikasna strategija za pristupanje željama ili izbegavanje pravila i očekivanja. Održavanje rutina i očekivanja doslednim pomaže da se smanji verovatnoća da se to dogodi i pokazuje da verujete da vaš adolescent može ispuniti očekivanja i upravljati razočaranjem.

Izbegavajte razgovora o samoubistvu

Dok razgovarate sa svojim detetom, važno je izbegavati terminologiju samoubistva ili pretpostaviti da imaju samoubilačke misli. Fokusiranje na samoubistvo može ometati rešavanje problema. S obzirom na to, želite da osigurate da je vaš adolescent bezbedan. Ako imate bilo kakvih nedoumica da bi mogla ozbiljno naškoditi samoj sebi, odvedite je u hitnu pomoć.

Kako upravljati takvim ponašanjem i početi napredovati?

Ravnoteža

Važno je održavati ravnotežu. Svim adolescentima potrebna je privatnost i mogućnost da steknu poverenje.

Pratite pristup oštrim predmetima

Neka vaš adolescent bude lišen pristupačnosti oštrih predmeta.

Nagradite dobro ponašanje

Nagradite korišćenje efikasnih strategija suočavanja. Podstičite poboljšanje i uključivanje u svakodnevne životne aktivnosti.

Samopovređivanje se često dešava u kontekstu drugih briga, poput depresije, anksioznosti, poremećaja u ishrani ili opozicionog ponašanja. Ukoliko ove brige ometaju odnose i svakodnevicu vašeg deteta, interesovanje za aktivnosti i akademski učinak, razgovarajte sa svojim lekarom o primarnoj zdravstvenoj zaštiti o upućivanju na zdravstvene usluge koje se bave ovakvim vidom ponašanja.

SOS telefon za pomoć osobama koje razmišljaju o samoubistvu

Broj 0800/309-309, opcija 1, SOS telefon je koji radi 24 sata, a na koji se javljaju stručnjaci za sprečavanje samoubistva.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »