Šizofrenija

Šizofrenija je ozbiljna i hronična mentalna bolest koja narušava misli i ponašanje osobe, a ako se ne leči, može uključivati i psihozu.
Šizofrenija je mentalna bolest koja pogađa više od 1 % svetske populacije. Pojedinci pogođeni ovim poremećajem mišljenja doživljavaju halucinacije, neorganizirano razmišljanje i skloni su lažnim i paranoičnim uvjerenjima. Ovi i drugi simptomi često čine pojedinca uplašenim, povučenim ili je sa njim teško komunicirati.

Šizofrenija ima ogroman danak na ugrožene porodice. Mnogi ljudi sa šizofrenijom imaju poteškoća u obavljanju posla ili u samostalnom životu, mada je važno shvatiti da lečenje, posebno na početku simptoma, omogućava pojedincima sa dijagnozom šizofrenije da vode smislen, produktivan život.

Online psiholog

Šizofrenija pogađa muškarce i žene u jednakom broju i nalazi se u istim stopama u svim etničkim grupama širom sveta. Međutim, prikaz simptoma i starost početka se razlikuju među polovima. Muškarci imaju više negativnih simptoma (vidi dole) i postaju simptomatični u mlađoj dobi. Najviša starost za početak kod muškaraca je između 21 i 25 godina. Veća je verovatnoća da će se ženama dijagnostikovati između 25 i 30 godina, a ponovo posle 45. godine. Kod žena sa kasnim početkom, smatra se da su hormonske promene povezane sa menopauzom faktor koji doprinosi, ali mehanizam nije jasan i bio je izvor rasprave u oblasti psihijatrije.

Šizofrenija se retko javlja kod dece, ali se svest o njoj u detinjstvu povećava. Može biti teško dijagnostikovati šizofreniju kod tinejdžera jer prvi znaci bolesti mogu uključivati povlačenje od prijatelja, pad ocena, probleme sa spavanjem i razdražljivost, što je uobičajeno adolescentno ponašanje. Period pre akutnog početka poznat je kao prodromalni period i često uključuje povlačenje od drugih i povećanje neobičnih misli i sumnji. Od kritičnog je značaja tražiti stručno mišljenje ako se sumnja na prodromalni period jer rana intervencija (pre ili neposredno posle prve psihotične epizode) može u velikoj meri umanjiti simptome i promeniti tok bolesti, što dovodi do mnogo dužeg funkcionisanja tokom čitavog života.

Ljudi sa šizofrenijom mogu pokazati neprijateljstvo ili agresiju. Treba napomenuti, međutim, da velika većina ljudi sa šizofrenijom nije agresivna i predstavlja mnogo veću opasnost za sebe nego za druge.

Šizofrenija je tipično hronično stanje i ljudi sa ovom dijagnozom se suočavaju sa simptomima tokom života. Međutim, mnogi ljudi sa šizofrenijom vode smisleni život u svojim zajednicama.

Simptomi

DSM-5 simptome šizofrenije klasifikuje kao pozitivne i negativne, od kojih svaki uključuje niz ponašanja. Mogu postojati i kognitivni simptomi, koje je teže otkriti jer je funkcionisanje već narušeno. Da bi se postavila dijagnoza, akutni simptomi moraju biti prisutni mesec dana, a kontinuirani znaci poremećaja moraju biti prisutni najmanje šest meseci. Uprkos ozbiljnosti njihovih simptoma, mnogi ljudi sa dijagnozom šizofrenije nisu svesni da imaju bolest.

Pozitivni simptomi

Pozitivni simptomi se odnose na prisustvo psihotičnog ponašanja koje se ne vidi kod zdravih ljudi. Ljudi sa pozitivnim simptomima često „gube dodir“ sa stvarnošću. Pozitivni simptomi uključuju sledeće:

Halucinacije, poput slušanja glasova, česte su kod šizofrenije.
Druge vrste halucinacija uključuju viđenje ljudi ili predmeta kojih nema, mirisa koje niko drugi ne detektuje i osećanje stvari poput nevidljivih prstiju koji dodiruju telo.
Zablude su lažna uverenja koja postoje i nakon što drugi ljudi pokažu da verovanja nisu istinita ili logična. Ljudi sa šizofrenijom mogu imati zablude koje deluju bizarno, poput verovanja da komšije mogu da kontrolišu svoje ponašanje magnetnim talasima. Ponekad veruju da su neko drugi, na primer poznata istorijska ličnost. Možda imaju paranoične zablude i veruju da im drugi pokušavaju nauditi.
Poremećaji misli su neobični ili disfunkcionalni načini razmišljanja. Jedan oblik poremećaja mišljenja naziva se „neorganizovano mišljenje“. To je kada osoba ima problema da organizuje svoje misli ili ih logički poveže. Mogu razgovarati na zbunjujući način koji je teško razumeti. Drugi oblik se naziva „blokiranje misli“. To je kada osoba prestane da govori naglo usred misli. Na pitanje zašto su prestali da pričaju, osoba može reći da se osećala kao da mu je ta misao izbačena iz glave. Osoba sa ovim simptomom može izgovarati besmislene reči.
Poremećaji kretanja mogu se pojaviti kao uznemireni pokreti tela. Osoba sa poremećajem kretanja može ponavljati određene pokrete iznova i iznova. U drugoj krajnosti, osoba može postati katatonična. Katatonija je stanje u kojem se osoba ne kreće i ne reaguje na druge. Katatonija je danas retka, but bilo je češće kada lečenje shizofrenije nije bilo dostupno.

Negativni simptomi

Negativni simptomi povezani su sa poremećajima normalnih emocija i ponašanja. Te simptome je teže prepoznati kao deo poremećaja i mogu se zameniti za depresiju ili druga stanja. Ovi simptomi uključuju sledeće:

Ravan afekt (lice se ne miče ili priča tupim ili monotonim glasom)
Nedostatak zadovoljstva u svakodnevnom životu
Nedostatak sposobnosti za započinjanje i održavanje planiranih aktivnosti
Govorite malo, čak i kada ste prisiljeni na interakciju
Ljudima sa negativnim simptomima potrebna je pomoć u svakodnevnim poslovima. Često zanemaruju osnovnu ličnu higijenu. Zbog toga mogu izgledati lenji ili nespremni sami sebi pomoći, ali problemi su simptomi uzrokovani poremećajem.

Kognitivni simptomi

Kognitivni deficiti su obično prisutni kod ljudi sa šizofrenijom, ali ih je teško prepoznati kao deo poremećaja. Često se otkrivaju tek kada se izvrše drugi testovi. Kognitivni simptomi uključuju sledeće:

Loše izvršno funkcionisanje (sposobnost razumevanja informacija i korišćenja njih za donošenje odluka)
Problemi sa fokusiranjem ili obraćanjem pažnje
Problemi sa radnom memorijom
Sporija brzina obrade informacija

Kognitivni simptomi često otežavaju normalan život i zaradu za život. Oni mogu izazvati veliki emocionalni stres. Osim toga, ljudi oko pojedinca sa šizofrenijom možda neće shvatiti da su prisutni kognitivni deficiti, pa postaju lako frustrirani kada je pojedinac sve više zbunjen ili zaboravan.

U prethodnim verzijama DSM-a, šizofrenija je kategorisana u sledeće podvrste: paranoične, neorganizovane, katatonične, nediferencirane i rezidualne. U DSM-5, shizofrenija se umesto toga procenjuje na osnovu ozbiljnosti.

Online psiholog

Uzroci

Stručnjaci smatraju da je shizofreniju uzrokovalo nekoliko faktora.

Geni i životna sredina: Naučnici su odavno znali da se shizofrenija javlja u porodicama. Bolest se javlja u približno 1 % opšte populacije, ali se javlja u 10 % ljudi koji imaju srodnika prvog stepena sa poremećajem, poput roditelja, brata ili sestre. Ljudi koji imaju rođake drugog stepena (tetke, ujaci, bake i deke ili rođaci) sa bolešću takođe razvijaju šizofreniju češće od opšte populacije. Rizik je najveći za jednojajčane blizance osobe sa šizofrenijom. Ova osoba ima oko 50 % šanse da razvije poremećaj.

Šizofrenija je visoko poligenska, što znači da je uzrokovana mnogim različitim genima, od kojih nijedan nije dovoljan za postizanje ishoda. Bihejvioralni genetičari veruju da je na vidiku poligenski skor rizika (PRS) za šizofreniju, posebno u slučajevima koji su u najvećem riziku od razvoja poremećaja.

Međutim, i faktori okoline su takođe u igri, uključujući izloženost virusima ili neuhranjenost pre rođenja, probleme tokom porođaja i druge faktore koji još nisu poznati.

Upotreba droga: Istraživanja su pokazala da upotreba droga u tinejdžerskim godinama i mladoj odrasloj dobi može povećati rizik od šizofrenije. Sve veći broj dokaza takođe ukazuje na to da pušenje marihuane povećava rizik od razvoja psihoze, mada se to može dogoditi samo kod onih koji su već pod visokim rizikom zbog genetskih faktora. Što je mlađa i češća upotreba, to je veći rizik od pojave psihotične epizode.

Lečenje

Lečenje šizofrenije se fokusira na uklanjanje simptoma bolesti. Tretmani uključuju anti-psihotične lekove i psihoterapiju. Važno je napomenuti da su osobe sa šizofrenijom pod visokim rizikom od samoubistva: 5-6 % ljudi sa shizofrenijom okonča samoubistvom, a 20 % pokušava barem jednom. Traženje pomoći za ovo stanje koje se može liječiti posebno je važno kako bi se rizik od samoubistva sveo na minimum.

Hospitalizacija

Hospitalizacija može biti neophodna tokom akutne faze bolesti ako osoba predstavlja opasnost za sebe ili druge, ili nije u stanju da se brine o sebi. Često se preporučuje hospitalizacija kako bi se osiguralo da osoba uzme potrebne lekove.

Lekovi

Antipsihotici su značajno poboljšali izglede za pojedine pacijente jer smanjuju psihotične simptome i obično omogućavaju pacijentu da funkcioniše efikasnije i na odgovarajući način. Antipsihotični lekovi su trenutno najbolji dostupni tretman ali ne leče šizofreniju niti osiguravaju da neće biti daljih psihotičnih epizoda.

Odgovor na lekove

Antipsihotici su obično u obliku tableta ili tečnosti. Neki antipsihotici su u obliku injekcije koja se daje jednom ili dva puta mesečno. Simptomi šizofrenije, poput osećaja uznemirenosti i halucinacija, obično nestaju u roku od nekoliko dana. Simptomi poput zabluda obično nestaju u roku od nekoliko nedelja. Nakon otprilike šest nedelja, mnogi ljudi će videti mnogo poboljšanja. Neki ljudi mogu imati recidiv, što znači da se njihovi simptomi mogu vratiti ili pogoršati. Obično se recidivi dešavaju kada ljudi prestanu da uzimaju lekove, ili kada ih uzimaju nedosledno. Neki ljudi prestaju da uzimaju lekove jer se osećaju bolje ili osećaju da im više ne trebaju. Niko ne bi trebalo da prestane da uzima antipsihotike bez razgovora sa svojim lekarom.

Neželjeni efekti lekova

Antipsihotici imaju mnogo neželjenih efekata. Nuspojave uključuju pospanost, nemir, grčeve mišića, suva usta, tremor, zamagljen vid, ubrzan rad srca, osjetljivost na sunce, kožni osip ili menstrualne probleme za žene. Atipični antipsihotici mogu izazvati značajno povećanje telesne težine i promene u metabolizmu osobe. Ovo može povećati rizik od dobijanja dijabetesa i visokog holesterola. Lekar treba redovno da kontroliše telesnu težinu, nivo glukoze i nivo lipida dok uzima atipične antipsihotike. Tipični lekovi mogu izazvati neželjene efekte povezane sa fizičkim pokretima, kao što su ukočenost, uporni grčevi mišića, drhtavica ili nemir. Većina nuspojava nestaje nakon nekoliko dana i često se može uspešno upravljati prilagođavanjem doze ili upotrebom drugih lekova.


Psihoterapeutski tretman

Terapijski tretmani mogu pomoći ljudima sa šizofrenijom koji su već stabilizovani na antipsihoticima. Ovi tretmani pomažu ljudima da se nose sa svakodnevnim izazovima svoje bolesti, kao što su poteškoće u komunikaciji, brizi o sebi, poslu i stvaranju i održavanju odnosa. Učenje i korišćenje mehanizama suočavanja za rešavanje ovih problema omogućava ljudima sa šizofrenijom da se druže i pohađaju školu i posao. Pacijenti koji se redovno leče takođe imaju veće šanse da nastave sa uzimanjem lekova, a manje je verovatno da će doživeti recidiv ili biti hospitalizovani. Terapeut može pomoći pacijentima da bolje razumeju i prilagode se životu sa šizofrenijom. Terapeut može pružiti edukaciju o poremećaju, uobičajenim simptomima ili problemima sa kojima se pacijenti mogu suočiti i važnosti ostajanja na lekovima. Razgovor sa psihoterapeutom se zaista pokazao kao vrlo produktivan.


Individualna psihoterapija

Individualna psihoterapija uključuje redovno zakazane razgovore između pacijenta i stručnjaka za mentalno zdravlje. Sesije se mogu fokusirati na trenutne ili prošle probleme, iskustva, misli, osećanja ili odnose. Pozitivan odnos sa terapeutom daje pacijentu pouzdan izvor informacija, saosećanja, ohrabrenja i nade, a sve to je od suštinskog značaja za upravljanje bolešću. Terapeut može pomoći pacijentima da bolje razumeju i prilagode se životu sa šizofrenijom edukujući ih o uzrocima, simptomima ili problemima koje mogu imati. Međutim, psihoterapija nije zamena za antipsihotike. Medikamnti i u kombinaciji sa psihoterapijom pod nadzorom lekara je često vrlo produktivan vid lečenja.

Porodično obrazovanje

Ljudi sa šizofrenijom često se otpuštaju iz bolnice, te brigu o njima preuzima porodica, pa je važno da svi članovi razumeju poteškoće povezane sa bolešću. Uz pomoć terapeuta, oni mogu naučiti načine da smanje šanse za povratak teškog oblika stanja tako što će imati dobro promišljenu strategiju suočavanja i veštine rešavanja problema. Na ovaj način, porodica može pomoći da se njihova voljena osoba pridržava lečenja i da se njeno stanje poboljšava.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »