Tipovi psihoterapije – Tipovi terapije koji vam mogu pomoći sa određenim problemima mentalnog zdravlja

Psihoterapija, koja se naziva i terapija razgovora ili obično samo “terapija”, je oblik lečenja koji ima za cilj ublažavanje emocionalnog stresa i problema mentalnog zdravlja. Pruža ga bilo koji od različitih obučenih profesionalaca — poput psihijatara, psihologa, ali i socijalnih radnika ili licenciranih savetnika koji su obrazovanjem stekli mogućnost da intervenišu na taj način — terapija uključuje ispitivanje i sticanje uvida u životne izbore i poteškoće sa kojima se suočavaju pojedinci, parovi ili porodice. Terapijske seanse se odnose na strukturirane sastanke između licenciranog provajdera i klijenta sa ciljem poboljšanja nekog aspekta njihovog života. Psihoterapija obuhvata mnoge vrste lečenja i praktikuje je niz stručnjaka koristeći različite strategije. Kritični aspekt je da klijent ili pacijent sarađuju sa terapeutom i mogu da identifikuju poboljšanje i pozitivne promene tokom vremena.

Većina terapija u širokoj upotrebi je dobro testirana i smatra se efikasnim metodima za ponovono uspostavljanje povoljnije slike mentalnog zdravlja pacijenta koji je terapiju zatražio. Iako u početku može biti teško naći pravi vid terapije – posebno za one sa niskim primanjima ili bez sveobuhvatnog osiguranja – prednosti uspešne terapije su da ona bukvalno garantuje menjanje života za pojedinca koji ima problem.

Online psiholog

Terapija je širok sistem lečenja sa mnogo dalekosežnih grana. U ovom kontekstu, terapija se odnosi na upotrebu psiholoških metoda i sistema za lečenje ljudi sa depresijom, anksioznošću i drugim mentalnim poremećajima. Postoje različite vrste terapije u psihologiji. U ovom tekstu pokrivamo nekoliko najčešćih vrsta terapije koje možemo susresti u našoj okolini.

5 vrsta terapije u psihologiji

1. Kognitivno bihejvioralna terapija (KBT / CBT)

Kognitivna bihejvioralna terapija, ili KBT, često se koristi da pomogne ljudima koji se bore sa negativnim mislima ili žele da prekinu neku svoju nezdravu naviku. U praksi kognitivno bihejvioralne terapije, psiholog mora proučiti pacijentove obrasce razmišljanja i steći razumevanje za poreklo negativnih obrazaca ponašanja koji se moraju ispraviti da bi došlo do ozdravljenja ili okončanja terapije. Nakon što ih identifikuju, stručnjaci mogu raditi na borbi protiv obrazaca mišljenja koji nanose emocionalnu štetu, fokusirajući se na razvoj mehanizama za suočavanje koji će pomoći pacijentima da se nose sa problemima koji se već dugoročno pojavljuju.

Psiholog ( ako je obučen za psihoterapiju) kao i psihijatar ili licencirani profesionalni savetnik (takođe obrazovan psihoterapeut) obučen za KBT može pravilno lečiti pacijente kojima je ovo specifično savetovanje potrebno. Efikasnost ovog vida terapije je neupitna – neverovatno mogu biti uspešne za lečenje određenih mentalnih bolesti poput: anksioznosti, depresije ili fobija.

2. Psihodinamska terapija

Ova vrsta terapije se fokusira na samosvest i samoispitivanje. U ovoj praksi, psiholozi će voditi pacijente ka identifikaciji osnovnog uzroka bilo kakve patnje ili problematičnih odnosa.

Mnogi delovi psihodinamske terapije evoluiraju iz principa psihoanalize i mogu se primeniti na širok spektar psiholoških poremećaja. Psiholozi koji praktikuju psihodinamsku terapiju pomažu pacijentima da formiraju praktičan i pozitivan osećaj o sebi.

Psihodinamsku terapiju može da sprovodi licencirani klinički socijalni radnik, psiholog ili licencirani profesionalni savetnik ili psihoterapeut koji ima obuku ili iskustvo u psihodinamičkoj terapiji.

3. Humanistička terapija

Humanistička terapija se fokusira na ispitivanje pacijentovog pogleda na svet i kako to utiče na njihove svakodnevne izbore. Bavi se otkrivanjem sopstvenog pravog ja, obradom kritike drugih i shvatanjem važnosti samoprihvatanja.

Ova vrsta terapije se malo razlikuje od drugih jer se humanistička terapija fokusira na specifičnosti svakodnevnog života pojedinca.

Posao humanističkih terapeuta je da pomognu pacijentima da steknu lično prihvatanje, da odrede šta žele da postignu u životu i pronađu metode koje će im pomoći da do toga dođu.

Uključivanje u humanističku terapiju zahteva pomoć psihologa ili licenciranog kliničkog socijalnog radnika sa obukom iz humanističke terapije koja će učesnike voditi kroz proces.

Nismo sigurni da li u našoj zemlji postoji individualni pristup ovakvog vida terapije. Međutim sa sigurnošću možemo pretpostaviti da neki terapeuti sigurno koriste određene alate karakteristične za humanističku psihoterapiju i u svojoj praksi.

4. Psihoanalitička terapija – Psihoanaliza

Psihoanalitička terapija se bavi razumevanjem podsvesnog ili nesvesnog dela vašeg uma. Ova vrsta terapije može biti najbolja za one koji su bili podvrgnuti terapiji duže vreme i žele da idu dublje da bi razumeli nesvesno poreklo misli koje utiču na njihove postupke.

Psihoanalitička terapija se često koristi za pacijente sa kompulzijama, opsesijama ili fobijama. Terapeut će tada pomoći svojim pacijentima da istraže nesvesni i podsvesni um kako bi pronašli poreklo destruktivnog ponašanja i radili na njihovom uklanjanju.

Psihoanalitičari – verovatno psihijatri, psiholozi ili licencirani profesionalni savetnici – koji su obučeni u psihoanalitičkoj teoriji i tehnici najbolje odgovaraju za nadgledanje procesa psihoanalize, zato je vrlo važno da budete uverenu u to da je neko zaista upoznat sa ovim vidom psihoterapije. Psihoanaliza jedan je od najstarijih vidova psihoterapije iz kojeg su se razvili svi kasniji vidovi psihoterapije uopšte. Tvorac ovog vida psihoterapije je čuveni psihoanalitičar Sigmund Frojd.

Online psiholog

5. Integrativna ili holistička terapija

Holistička terapija je integrativni pristup savetovanju zasnovan na principima psihosinteze. Bavi se razumevanjem odnosa između duha, uma i tela pojedinca i bavi se time kako zapravo problemi u jednom aspektu životnog stila osobe mogu uticati na druge oblasti njegovog života.

Sprovođenje integrativne i holističke terapije kao karijere izlaže praktičare većoj svesti o sebi i okruženju, što će, zauzvrat, promovisati veće prihvatanje sebe i klijenata. Terapeuti u ovoj profesiji posmatraju simptome svojih pacijenata kao prozor u njihovu svest, koji može dovesti do više svesti osobe ili skrenuti pažnju na nečiju višu svest. Ovakav vid terapije može na primer biti dobar i za one ljude koji trenutno nemaju nikakav problem zbog kojeg su došli na terapiju – a svakako im može pomoći da vode zdraviji život u mentalnom i fizičkom smislu.

Da li da idem na terapiju?

Većina ljudi, bez obzira na njihove specifične izazove, može imati koristi od toga da ih nepristrasni posmatrač sasluša i ponudi im smernice. Međutim, zbog troškova terapije i ulaganja vremena – kao i zbog dugotrajne stigme oko mentalnog zdravlja – odluka o započinjanju terapije nije uvek laka. Međutim u svakom slučaju uvek može biti korisna i više će vam doprineti nego što će vam naškoditi.

No, da bi utvrdili da li je terapija pravi izbor za određenog pojedinca sa problemom, trebalo bi da on razmotri da li se češće osećaju tužno, uznemireno, preplavljeno ili razdražljivo? Ako jeste tako, terapija bi verovatno ponudila emocionalnu podršku i pomogla im da razviju alate za upravljanje svojim mentalnim zdravljem. Ali jake negativne emocije nisu jedini razlog zašto bi neko trebalo da zatraži terapiju. Ako se bore sa izazovima u vezi, osećaju se zaglavljeni u svojoj karijeri, okreću se drogama, alkoholu ili hrani kako bi se izborili sa neprijatnim događajima ili se osećaju odvojeno od ljudi oko sebe, mogu smatrati da im terapija može biti od velike pomoći. Dakle terapija može biti korisna i za one sa ozbiljnim zdravstvenim psihološkim ili mentalnim problemom, ali i za ljude koji trenutno imaju životne krize.

Naš sajt vam nudi mogućnost korišćenja online usluga. Sve što je potrebno je samo da pronađete kontakt psihologa ili psihoterapeuta u našoj rubrici za kontakte i da se dogovorite sa njim. Prvestveno o vremenu koje vam odgovara, broju terapija, načinu plaćanja ali i o online platform preko koje želite da imate vašu online seansu.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »