Usamljenost u braku

Mi ljudi smo veoma društvena bića i potrebni su nam duboki emocionalni odnosi sa drugima da bismo uspeli u životu. U odraslom dobu, većina nas se obraća supružnicima kako bismo zadovoljili većinu potreba za društvom i intimnošću. Iako se nadamo da će naš supružnik biti naš najbolji prijatelj — čak i naša srodna duša — suviše često se muževi i žene razilaze i doživljavaju visok nivo usamljenosti u svom braku. Da budemo precizniji, neka prethodna istraživanja pokazuju da oko trećine svih starijih osoba u braku često osećaju usamljenost.

Do sada su se psiholozi uglavnom fokusirali na dinamiku u braku kako bi objasnili usamljenost među starijim bračnim parovima. Iz ove perspektive, predložena su dva moguća objašnjenja. Prvo objašnjenje, moglo bi biti da zajedničke okolnosti braka vode do usamljenosti. Na primer, prijatelji i članovi porodice bliski paru mogu da se odsele ili nažalost umru, lišavajući stariji par društvenih kontakata koje su nekada imali. Drugo objašnjenje, moglo bi biti da usamljeni ljudi imaju tendenciju da se povežu sa drugim usamljenim ljudima, što dovodi do doživotnog obrasca društvene izolacije za par.

Online psiholog

Međutim, u jednom nedavno objavljenom članku, jedan psiholog i njegove kolege sagledavale su stvari koje su nešto dalje od konteksta supružničkog odnosa. Odnosno kontekst šire društvene mreže – porodice i prijatelja kako bi videli kako oni utiču na percepciju usamljenosti u braku. Takođe su istraživali kako se prijavljena usamljenost kod bračnih parova menja tokom vremena.

Za ovu studiju, istraživači su uzorkovali skoro 1.400 heteroseksualnih bračnih parova od pedeset do sedamdeset godina koji su ostali u braku tokom čitavog osmogodišnjeg perioda studije. Uzorak je bio reprezentativan za nacionalnu populaciju u smislu rase i etničke pripadnosti (studija je obavljana u Americi). Oba partnera su odgovorala na opsežnu anketu u tri navrata, jednom 2006. godine, ponovo 2010. i poslednji put 2014. godine.

Anketa je bila formirana od pitanja namenjenih merenju brojnih varijabla od interesa za istraživače. Prvi set pitanja je prikupio osnovne demografske informacije, kao što su starost, rasa, etnička pripadnost i prihod. Takođe su ispitanci prijavljivali koliko su se osećali usamljeno.

Drugi set pitanja procenjivao je kvalitet njihovih društvenih odnosa, posebno gledajući na podršku i napetost u prijateljstvu, porodici i samom braku. Pitanja poput „Koliko se možete osloniti na partnera, ako imate ozbiljan problem?“ Kao i pitanja poput toga „koliko često vaši partneri postavljaju previše zahteva?“. Ispitanici su takođe upitani koliko su bliski sa svojim supružnikom.

Treći set pitanja merio je kvantitet društvenih odnosa. Na primer, od ispitanika je zatraženo da procene broj ljudi u njihovoj bliskoj društvenoj mreži. Takođe su naveli koliko su se često sastajali sa članovima porodice i prijateljima.

Analiza ovog velikog skupa podataka bila je složena, ali se pojavilo nekoliko zanimljivih trendova. Prvo, podaci pokazuju da je kvalitet daleko važniji od kvantiteta kada je u pitanju smanjenje usamljenosti. Ovaj nalaz je u skladu sa opštim nalazima u ovoj oblasti da vam je potrebno samo nekoliko smislenih veza u životu da biste bili srećni.

Drugi trend u ovim podacima, međutim, bio je u suprotnosti sa opštim uverenjem da stariji parovi usamljenost ili sreću razvijaju zajedno i sinhrono. U stvari, psiholog i njegove kolege su otkrili da nivoi usamljenosti muža i žene nisu u snažnoj korelaciji. To jest, pronašli su malo dokaza da se usamljeni ljudi vezuju za druge usamljene ljude. Niti su pronašli jake dokaze da su osećanja usamljenosti parova vremenom postajala sve sličnija.

Štaviše, otkrili su da su prijateljstva važnija od porodičnih odnosa u smanjenju usamljenosti. Na kraju krajeva, porodični odnosi su obavezni, tako da moramo da ih trpimo čak i kada ima mnogo negativnosti. Nasuprot tome, prijateljstva se mogu prekinuti ako se pokažu da su više teret nego korist.

Istraživači su takođe otkrili da se nivo usamljenosti tokom vremena promenio za mnoge ispitanike. Međutim, razlozi za ove promene bili su različiti za muževe i žene. U tom pogledu posebno su interesantna tri nalaza.

Online psiholog

Prvo, nivo usamljenosti žene na prvom merenju predviđao je usamljenost i za nju i za njenog muža na druga dva merenja. Međutim, početni nivo usamljenosti muža nije bio pokazatelj kako će se neko od njih kasnije osećati. Ovaj nalaz je u skladu sa opštim zapažanjem da je žena ta koja postavlja emocionalni ton braka.

Drugim rečima, muž zavisi od žene u stvaranju i održavanju spoljašnjih društvenih odnosa u braku. Ako ona ima mnogo prijatelja, on će verovatno biti prijatelj sa muževima njihovih prijateljica. Ali ako je ona socijalno izolovana, i on će biti.

Drugo, usamljenost muža u poznijim fazama braka bila je predviđena njegovim percipiranim nivoom bračne napetosti. Iako se osećao više pozitivnim nego negativnim interakcijama sa svojom ženom, osećao je i manje usamljenosti, verovatno zato što je mogao da zavisi od nje u održavanju njene društvene okoline. Ali kada je bračna napetost bila velika, to više nije bio slučaj, pa se njegova usamljenost povećala.

Treće, ženina usamljenost u kasnijim fazama braka bila je predviđena brojem prijatelja koje je imala, a ne kvalitetom njenog braka. Ovo sugeriše da žene u teškim brakovima i dalje mogu pronaći sveukupnu sreću u životu ako imaju izgrađenu jaku mrežu brižnih prijatelja. Međutim, čini se da to nije slučaj za muškarce, koji imaju tendenciju da mnogo više zavise od svojih žena u zadovoljavanju potreba za društvom i intimnošću.

Ovi nalazi daju sugestije o tome kako bi bračni savetnici trebalo da rade sa parovima koji prijavljuju visok nivo usamljenosti. Ali oni takođe predlažu stvari na kojima muževi i žene mogu da rade kako bi smanjili usamljenost i poboljšali kvalitet braka uopšte.

Na primer, žene treba da imaju na umu da se njihovi muževi u velikoj meri oslanjaju na njih u izgradnji i održavanju društvene mreže koju oboje dele. A sa druge strane, muževi mogu da smanje bračnu napetost tako što će češće popuštati zahtevima svojih žena, uz razumevanje da imaju koristi od toga da njihove žene budu srećne. Ukratko, fokusiranje na pozitivne aspekte veze je najbolji način da izbegnete da budete usamljeni u starosti bilo da je ste muškarac ili žena.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »