Najbolja psihoterapija – Kakve sve metode podrazumeva psihoterapija i kakvi sve tipovi psihoterapije postoje?

Psihoterapija je u širem smislu, terapija koja podrazumeva lečenje mentalnog zdravlja razgovorom. No, u zavisnosti od terapeuta kojeg izaberete i njegove prakse, oblik terapije i proces samog lečenja može izgledati sasvim drugačije. Mnogi će pomisliti kako se terapije mogu razlikovati samo po načinu rada terapeuta, te da će zbog toga psihoterapija ili seansa biti organizovana kao individualna (personalizovana ili inpersonalizovana poput online terapije) grupna ili bračna terapija. Međutim, terapije i psihoterapeuti mogu imati različite vidove ili tipove, a i različite naučno metodološke pristupe kako smo već naznačili.

Dakle ima mnogo različitih tipova ili vidova terapije, koji mogu ili ne mogu odgovorati vašoj prirodi. Iz tog razloga, rešili smo da vam pružimo neke informacije o tome kako izgledaju i kakav je metodološki pristup terapiji od strane različitih terapeuta. Verujemo da vam takve informacije mogu pomoći u pravilnom donošenju odluke, kojoj terapiji treba ili kojem tipu terapije želite da se posvetite i za koji tip terapije verujete da je najbolje rešenje za vas ili vaše probleme. Hajde da pobrojimo neke od predloga i pristupa po grupama:

  • Online terapija
  • Najuboičajniji vidovi psihoterapije
  • Manje uobičajeni vidovi psihoterapije
  • Tipovi grupne terapije
  • Duge ili kratkotrajne terapije
  • Integrišući ili jedinstveni terapeutski pristupi
  • Jedinstvene terapije za posebni mentalni poremećaj
  • Određene terapije za posebne životne faze, mentalne probleme ili krizne situacije karakteristične za taj životni period (najčešće za klijente koji su doživeli: razvod, smrt bliske osobe, preživljavaju krize srednjih godina itd.).

Online psiholog

Pod ovim što u ovom kontekstu podrazumevamo pod tip terapije, najviše se odnosi na terapeutski pristup terapiji. Međutim ovo jeste pogodno i klijentu jer donekle može da probere šta mu se najviše dopada i koji mu pristup najviše odgovara. Naravno, nije svaki pristup terapiji među ovima koje smo naveli čest u Srbiji i regionu, ali možda biste ga mogli preporučiti vašem terapeutu. Takođe zbog dužine teksta, savetujemo vam da se kroz tekst krećete pomoću naslova koje smo istakli u prethodnoj rubrici, naravno na naše zadovoljstvo, ako želite i ako vas zanima, možete pročitati ceo tekst.

Online terapija

Bez obzira na vid komunikacije koji je uslovljen pre svega internetom i ne podrazumeva fizičku prisutnost pacijenta ili klijenta u ordinaciji, online terapija daje iste rezultate kao i tradicionalna terapija. Online terapija u svom sklopu bez obzira na fizičku neprisutnost klijenta, može sadržati i one elemente koji vam se čine možda i nemogućim u takvim uslovima. Terapeut može raditi u grupi klijenata čak i preko online platformi, može raditi kroz pokret, ples ili druge metode nekarakteristične za tradicionalne vidove psihoterapije.

Treba napomenuti da naš sajt pored informativnih tekstova nudi i opciju online terapije, online seansi ili razgovora sa psihologom. Vaš sastanak možete zakazati sa našim online psiholozima, preko kontakta kojeg možete pronaći na našem sajtu.

Najuobičajniji vidovi psihoterapije

Ima mnogo vidova, tipova i podtipova različitih pristupa terapiji. Više ih je od pedeset, ali postoji izvestan broj onih pristupa koji su nešto uobičajniji od drugih. Zbog toga ćemo za vas izdvojiti te pristupe, možda neke vidove poznajete iz ličnog iskustva, možda ćete neke prepoznati kroz iskustva drugih ili kroz njihovu prisutnost u filmovima ili serijama koje ste gledali ili romanima koje ste čitali. Svaki od vidova ima svoje vrline i mane, no nećemo se fokusirati na to, fokusiraćemo se na njihovo predstavljanje i na ono što je najbitnije o njima. Takođe pozivamo vas da pročitate još neke tekstove na našem sajtu koji vas dodatno mogu uputiti u ono što vas najviše zanima.

Terapija usmerena na klijenta (Client centered therapy – CCT) je tip psihoterapetskog pristupa koji se najviše fokusira na samog klijenta ili pacijenta. Terapeut u ovakvom pristupu bira put nekoga ko zadržava samo malo autoriteta i samo navodi pacijenta da sam dolazi do onoga što je problemsko u njegovom ponašanju ili njegovom mentalnom poremećaju.

Ovakav pristup često ostvaruje dobre rezultate zbog razvijanja empatičnog odnosa između pacijenta i psihoterapeuta. Jedan od najvažnijih preduslova efikasnije psihoterapije je ostvarivanje autentične veze između lekara i pacijenta. Iako vam terapeut može delovati nešto pasivniji nego u drugačijim pristupima, ova terapija pokazuje odlične rezultate pogotovo kada je reč o rešavanju emotivnih ili ličnih problema klijenata.

Kognitivna ili bihevioralna terapija (Cognitive and behavioral therapy –CBT) bavi se lečenjem disfunkcionalnih misli, koje kasnije reprodukuju negativne misli, neadekvatno ponašanje ili različite mentalne bolesti. Ovakav vid terapije najčešće se koristi u lečenju poremećaja poput anksioznosti, depresije, bipolarnog poremećaja ili poremećaja podvojene ličnosti i mnogih drugih mentalnih poremećaja.

Egzistencijalistički pristup – ova terapija ima za cilj da se fokusira na celokupan život klijenta i da mu omogući ostvarivanje svojih punih potencijala. Egzistencijalna terapija može pomoći onima koji imaju problema sa pitanjima životnog besmisla, straha od smrti, može pomoći onima sa problemom izolovanosti i pitanjem lične slobode. Ovakav pristup može biti vrlo interesantnan onim klijentima koji nemaju naročit problem sa mentalnim zdravljem, već osećaju potrebu da razgovaraju sa nekim o problemima koji ih muče i za koje ne mogu da nađu sagovornike u bliskom okruženju.

Geštalt trepaija – ova terapija se fokusira na ličnu odgovornost klijenta i pomaže mu na fokusarnost ka sadašnjem trenutku. Naglašava odnos klijenta i terapeuta, ali i razvoja konteksta društvenog života klijenta poput njegovih stavova, svesti, osećanja odnosno ne bazira se samo na tumačenje istih.

Psihoanaliza – Ovo je najstariji vid psihoterapije, utemeljio ju je Frojd međutim neki danas zapostavljaju njen značaj, iako može biti korisna za pojedince. Ona se bazira na psihonalazi podsvesnog i na uticaju prošlosti na sadašnji trenutak ili problem pojedinca u sadašnjosti.

Dijalektička – Terapija se koristi različitim matricama strategija za bolje prihvatanje problema, koji samo tako može da se leči. Vrlo je efikasna u lečenju ozbiljnih mentalnih poremećaja.

Manje uobičajeni vidovi psihoterapije

Ubrzana terapija – istražuje okidače za posebne negativne misli i negativno ponašanje i automatski gradi odbrambeni mehanizam i alate kako da se pojedinac koji pati od nečega, odbrani od onoga što ne želi u svom ponašanju.

Terapija prihvatanja i posvećenosti (ACT) – Pomaže klijentima da razviju svest o svome problemu, a kroz to i pravi sistem vrednosti i psihološke fleksibilnosti za negativne strane života.

Adlerov pristup – fokusirana je na prihvatanju i prilagođavanju pojedinim osećanjima nesigurnosti ili inferiornosti.

Biblioterapija – Pristup podrazumeva korišćenje literature za poboljšanje mentalnog zdravlja pacijenata.

Terapija za kontrolu besa – Terapija se koristi za poboljšanje i eliminaciju okidača koji prouzrokuju bes kod klijenata sa ovim problemom. Klijent uči kroz ovaj vid terapije uči metode i razvija strategije, kako da prevaziđe bes koji preti da postane agresivna epizoda.

Koherentna terapija – pomaže klijentima da brzo posredstvom empatije, dođu do suštine svog emotivnog problema.

Kolaborativna terapija – u ovom tipu terapije i klijent i terapeut zajednički koriste znanje i iskustvo koje pomaže u napredku.

Terapija fokusirana na saosećajnost – Ohrabruje klijente da budu saosećajni kako prema sebi tako i prema drugima.

Terapija fokusirana na sukobe – Uči klijente kako da budu fokusirani na rešavanje sukoba za drugima bez stresa.

Kontemplativna psihoterapija – Ovaj metod integriše budistička učenja i zapadnjačku praksu psihoterapije, fokusirajući tako pojedinca na sampospoznaju i mudrost koju stiče kroz ovaj metod. Ovaj metod je izuzetno delotvoran za celokupno ljudsko zdravlje.

Dubinska psihoterapija – podstiče samospoznaju kroz korišćenje uma i tela za samoispitivanje i otkrivanje svih mogućih zdravstvenih problema.

Terapija fokusirana na ego – bavi se onim stvarima koje su usko povezane sa našim identitetom i rešavanjem problema koje imamo sa našim identitetom.

Terapija fokusirana na emocije – odnosi se na korišćenje emocija u prevazilaženju problema koje klijent oseća.

Holistička terapija – bazirana je na vezi između tela, uma i duha klijenta koji u njoj učestvuje.

Kratkotrajna dinamička terapija – podrazumeva bavljenje i rešavanje sitnijih problemima u karakteru klijenta i može da traje vrlo kratko u odnosu na tradicionalnu terapiju.

Terapija putovanja – Bazira se na emocionalnom putu klijenta kroz sećanja i emocije kojima postiže veće razumevanje za svoje probleme i duhovno smirenje za sve ono što ga muči.

Jungov tip terapije – Podrazumeva klijentovo stvaranje balansa između svesnog i nesvesnog i učenje metoda kako se nesevesnom i svesnom prilagoditi.

Motivaciona psihoterapija – fokusira se isključivo na motivaciju klijenta da prebrodi neke probleme koje ima. Ovaj vid psihologije izuzetno je popularan u literarnom smislu i postoje sada već na hiljade knjiga koje se bave ovim vidom pomoći čitaocima.

Narativna terapija – Podrazumeva to da klijent ispisuje ono što ga muči u obliku kratkih priča, koje mu kasnije mogu pomoći u razumevanju i osvešćivanju svojih problema.

Regresiona terapija – podrazumeva osvešćivanje tri nivoa svesti i razumevanju i prilagođavanju njima.

Relaciona terapija – podstiče zdrave veze i odnose sa drugima u klijentovom životu, kako bi ostvario svoj pun potencijal i vodio zdraviji život.

Terapije fokusirane na formiranje zdravijih obrazaca (šema) – Ovakva terapija podrazumeva učenje zacrtanih šema, obrazaca ili matrica ponašanja koje suzbijaju negativne efekte ili simptome nekih mentalnih poremećaja.
Kratka terapija fokusirana na rešenje ili cilj – paradoksalno zvuči jer je svakoj terapiji cilj izlečenje, ali ovakva terapija fokusira se na sadašnji trenutak i sadašnji problem bez dubinske analize vaše prošlosti. Na neki način može da funkcioniše i kao savetovanje sa psihoterapeutom.

Integrišući ili jedinstveni psihoterapeutski pristupi

Većina psihoterapeuta u svojoj praksi koristi jedan od gore navedenih metoda ili ih integriše više u jedan poseban vid psihoterapeutskog pristupa. To čine najčešće prema potrebama i preferencama klijenata ili prema svom sudu o tome, kako je najbolje pristupiti klijentu. Takođe svaki psihoterapeut ima pravo da više koristi jedan metod u odnosu na druge, jer svi mogu biti plodotvorni po klijenta.

Najbolje je da klijent sam izabere da li želi jedinstveni pristup psihoterapiji, jer želi da možda ispita sebe do tančina ili više želi tradicionalniji i rigidniji pristup koji podrazumeva integrisane metode. Ponekad pacijent ili klijent ne može da bira, pa takva situacija zahteva od psihoterapeuta primenu određenih metoda koji su uslovljeni poremećajem od kojeg pacijent pati.

Online psiholog

Tipovi grupnih terapija (grupna, terapija za parove i porodična terapija)

Kako psihoterapeut prilagođava metode pojedincima, tako svi metodi mogu biti prilagođeni i grupi klijenata koji žele terapiju.

Terapija za parove

Ovaj vid terapije ponekad se naziva i bračno savetovalište u našem okruženju ili bolje reći mejnstrimu ne postoji dugo, međutim rezultati ove terapije jesu vidljivi i mogu biti vrlo korisni za one koji imaju problema u vezi ili braku.
Vid ovakvih grupnih terapija podrazumeva ponekad kolaborativnu metodu, pomoću koje parovi uče da sarađuju u rešavanju svojih problema. Međutim od pomoći mogu biti i brojne metode koje smo naveli u prethodnom delu teksta. Od onih metoda koje se fokusiraju na samospoznajne aspekte ličnosti do metoda koje se striktno drže rešavanja problema u odnosima partnera. Ovakav vid terapije kao što smo već rekli može sprečiti dalje nesuglasice, svađe ponekad i raskide ili razvoda partnera, učeći ih da postanu otvoreniji jedno za drugo.
Cilj ovakvih terapija najčešće može biti sličan individualnim terapijama, jer pojedince koji u njoj učestvuju uči metodama i strategijama za vođenje produktivnijeg i zdravijeg načina zajedničkog života.

Porodična terapija

Ova terapija podrazumeva terapiju više lica koje žive u porodičnoj zajednici. Fokusira se kao i bračna na odnos partnera u zajednici ali i dece tih partnera. Različitim metodama i pristupima, psihoterapeut u ovakvim terapijama zapravo pokušava da osnaži i doprinese tome da porodična zajednica vodi zdraviji i produktivniji život. Fokusiran je odnos prema deci u ovakvoj vrsti terapije, te se pshitoterapeut može služiti metodama koje podstiču razvijanje mašte i kreativnosti kod dece, kroz igru sa roditeljima. Ovakav vid terapije može biti višestruko koristan za porodice koje imaju manjih ili većih problema u vaspitanju svoje dece ili nesuglasica koje možda vladaju kod bračnog para i utiču na decu.

Grupne terapije

Pod grupnom terapijom za razliku od porodične terapije moramo uzeti u obzir to da se učesnici terapije ne poznaju privatno ili se ne poznaju dugo. Grupna terapija kod nas može biti povezana sa grupnom terapijom u pojedinim ustanovama za negu mentalnog zdravlja, te će grupa biti sastavljena od onih pacijenata sa istim ili sličnim zdravstvenim stanjem i karakteristikama. Naravno ovo je slučaj samo ukoliko govorimo o klijentima sa dijagnostifikovanim mentalnim pormećajima.

Međutim grupna terapija nije isključivo rezervisana za ljude sa mentalnim poremećajima. Grupna terapija može biti izuzetno značajna za one ljude koji rade zajedno ili sarađuju ili se druže. Ovakav vid tretmana može dodatno učvrstiti odnose među prijateljima ili kolegama i dovesti do toga da oni bolje sarađuju kao grupa.

Nadamo se da vam je naš tekst pomogao u boljem razumevanju metoda i pristupa psihoterapeuta u psihoterapeutskoj praksi. Nadamo se da smo vam pomogli da sagledate šta vam je trenutno najkorisnije i najpodesnije za probleme koje osećate.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Kristina Tanasijin

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama kristina tanasijin ZAKAŽITE SEANSU kristinatanasijin@gmail.com Viber +381611793177 WhatsApp +381611793177 kristina tanasijin Psiholog i Savetnik Kada hoćete da unapredite kvalitet

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »