Razlike između psihijatara i psihoterapeuta

Postoje mnoge zablude kada je reč o psihologiji, psihijatriji ili psihoterapiji. Takve zablude su najčešće produkt toga, što najčešće stavljamo u isti koš slične ili srodne profesije. Svakako ove profesije jesu srodne, jer se sve bave mentlanim zdravljem svojim pacijenata, no iste nisu, a koje su njihove razlike, otkrićemo do kraja teksta.

Psihijatri su lekari koji se sastaju i razgovaraju sa klijentima kako bi utvrdili moguće mentalne poremećaje koji mogu imati medicinski uzrok. Psihijatri mogu biti psihoterapeuti, ali većina psihoterapeuta nema diploma medicinskog fakulteta. Dakle za zvanje psihijatra, potrebno je specijalizovati psihijatriju kao granu medicine posle studija na medicinskom fakultetu. Za psihoterapiju kao što smo napomenuli ne treba ili nije nužno imati diploma medicinskog fakulteta. Psihoterapeuti se sastaju sa klijentima, porodicama ili grupama kako bi radili na traumatskim ili mentalnim problemima koji utiču na sposobnost osobe da normalno funkcioniše, što su u jednu ruku slične dužnosti koje obavljaju psihijatri, ali ne i iste. Zašto nisu iste? Psihijatri su lekari, oni mogu da prepisuju lekove, što je izvan mogućnosti psihoterapeuta ili psihologa koji nije lekar. Naravno, psihijatar može biti i psihijatar i psihoterapeut ukoliko se opredeli za još doškolovavanja.

Online psiholog

Odgovornosti psihijatara naspram psihoterapeuta

Psihijatri i psihoterapeuti rade sa pacijentima kako bi razgovarali i razgovorom lečili mentalne poremećaje. Oboje slušaju i savjetuju muškarce i žene o ovim pitanjima, međutim, obojica se bave ovim pitanjima na različite načine. Psihijatri su obučeni lekari koji obično traže medicinske razloge koji izazivaju pacijentovo neuravnotežno stanje, negativne efekte simptoma ili njegovo upitno ponašanje. Psihoterapeuti nisu doktori, već su obučeni terapeuti koji rade s ljudima kako bi prepoznali prethodne probleme u životu klijenta koji mogu uzrokovati njihove probleme i koriste različite terapije za rešavanje tih problema.

Psihijatri

Psihijatri su lekari koji mogu raditi u državnim medicinskim ustanovama poput duševnih bolnica ili kliničkih centara, ali mogu imati i samostalnu privatnu praksu. Psihijatri traže medicinske razloge koji uzrokuju ili su povezani sa mentalnim poremećajima svojih pacijenata. Njihov pristput sastoji se iz pregleda pacijenta, iz upoznavanja sa istorijom mentalnih bolesti unutar porodične istorije pacijenta, obavljanja tetstova i dijagnostifikacije mentalnog stanja ili mentalnog poremećaja. Kao lekari, oni mogu da prepišu lekove ili obezbede posebne tretmane. Oni nadgledaju i procenjuju efikasnost procesa lečenja i u skladu s tim vrše prilagođavanja doza lekova ili izbora lekova. Ponekad će psihijatar čak preporučiti svojim pacijentima da posete psihologe radi privatnih sesija i drugih mogućih terapijskih tretmana. Zbog toga što kao i sa psihoterapeutima, pojedine stvari izlaze iz ingerencije i jednih i drugih.

Poslovne odgovornosti psihijatra uključuju:

  • Upravljanje većim brojem slučajeva i evidencija
  • Saradnja sa drugim medicinskim i terapeutskim profesionalcima
  • Dijagnostikovanje mogućih i verovatnih mentalnih poremećaja
  • Administriranje, usmeravanje i ocenjivanje pogodnih i mogućih tretmana za svakog pacijenta

Psihoterapeuti

Psihoterapeuti su praktičari različitih terapijskih programa, poput kognitivno -bihevioralne, humanističke i integrativne terapije. Moraju biti empatični u radu sa svojim pacijentima kako bi odredili najbolje metode za suočavanje sa poremećajima koji su zaustavili normalno funkcionisanje pacijenta, poput depresije ili anksioznosti. Psihoterapeuti sastavljaju istoriju bolesti pacijenata kako bi utvrdili da li je pacijentu možda potrebna individualna ili grupna terapija. Oni takođe analiziraju svoje sesije sa pacijentima kako bi odlučili da li bi spoljna pomoć, poput lekova ili drugih terapeuta, mogla biti primerenija, a zatim daju preporuke na osnovu njihovih nalaza. Ponekad psihoterapeut u težim slučajevima mentalnih bolesti ima funkciju savetodavca ili samo posrednika do psihijatra, a ponekad sam može da rešava problem pacijenta svojim metodima. Bilo kako bilo, oba stručnjaka mogu biti izuzetno važna jer svaki od njih ima posebno polje delovanja i posebni naučni ili metodološki pristup u lečenju. Kod nekih pacijenata će biti neophodniji psihoterapeut, a kod nekih psihijatar, međutim to najčešće zavisi od težine slučaja, ekspertiza pojedinca (koji naravno može biti i psihijatar i psihoterapeut).

Online psiholog

Poslovne odgovornosti psihoterapeuta uključuju:

  • Pažljivo slušanje pacijenta ili klijenta tokom pacijenatove seanse ili grupne seanse
  • Komunikacija sa klijentima i članovima porodice klijenta
  • Saradnja sa medicinskim osobljem ili drugim terapeutima
  • Zakazivanje individualnih i grupnih seansi za klijente

Povezane karijere

Psihijatri koji imaju medicinsko iskustvo mogli bi razmisliti o tome da postanu lekari koji dijagnostifikuju bolesti i izvan mentalnog zdravlja. Psihoterapeuti bi mogli razmisliti o tome da postanu pomoćnici lekara koji će raditi sa lekarima koji dijagnostifikuju zdravstvene probleme i leče određene traume.

Kao što smo pomenuli, težina slučaja pacijenta ili klijenta najviše određuje to kome se treba obratiti za pomoć. Za lične ili emotivne probleme možete se obratiti psihijatru, ali će vas on preusmeriti psihoterapeutu ukoliko on nije i psihoterapeut. Naravno ako uvidi da vam je potrebna psihijatriska nega, tretman lečenja lekovima verovatno će sa kolegom psihoterapeutom sarađivati na vašem lečenju i mogućem oporavku.

Naš sajt vam pored tekstova koji vas informišu o mentalnom zdravlju nudi i mogućnost korišćenja online seansi i online psihologa. Kontakt možete pronaći na našem sajtu i ukoliko imate problem otpočeti svoju seansu ili savetovanje sa psihologom.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Kristina Tanasijin

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama kristina tanasijin ZAKAŽITE SEANSU kristinatanasijin@gmail.com Viber +381611793177 WhatsApp +381611793177 kristina tanasijin Psiholog i Savetnik Kada hoćete da unapredite kvalitet

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »