Psihoterapija – iskustva

Proces dovođena u red i poboljšanja mentalnog zdravlja kao i lečenje mentalnih i emocionalnih problema (poremećaja) jeste psihoterapija koju sprovodi psihoterapeut.

Psihijatrijske bolesti nisu uslov za odlazak kod psihoterapeuta, odnosno, klinička slika ili dijagnoza nisu jedini preduslovi za pristup psihoterapiji. U velikom broju slučajeva klijenti tokom sesije sa psihoterapeutom prolaze kroz svoje stanje, problem i datu situaciju koja trenutno ili hronično stvara problem u njihovoj egzistenciji.

Online psiholog

Psihoterapeuti imaju vrlo razvijenu strategiju upoznavanja sa svojim klijentima. Postupnim i promišljenim koracima on se upoznaje sa njegovom biografijom, interesovanjima i iskustvima, dok način na koji klijent to iznosi postepeno svedoči o njihovom problemu. Mnogim klijentima je ovakav pristup bio pogodan jer nisu imali osećaj da se nalaze u uštogljenom odnosu lekar-pacijent, već su kroz opušteni razgovor postepeno dolazili do čvorišnog mesta problema.

Ishodi psihoterapije

Brojna iskustva svedoče o tome da im je psihoterapija pomogla u konačnom susretu i prihvatanju svog problema. Jedan deo ispitanika kojima smo postavili pitanje o prednostima posete psihoterapeutu, rekli su kako su se osećali „lakše“; „pročišćeno“; „oslobođeno“ itd.

Zašto je to tako?

Stres i frustrirajuća stanja nije lako prebroditi, jer se čini da je razgovor oblik pasivnog rešavanja problema, dok se praktičan deo nije realizovao. Međutim, progovaranje o problemu, razgovaranje o njemu čini prvi korak rešavanja bilo koje situacije koja tišti čoveka. Psihoterapeut je tu da klijenta spusti na racionalnu ravan sagledavanja sopstvene situacije, na kojoj je moguće otkriti klicu rešenja. Psihoterapija pomaže klijentu da stvori širu sliku svog života, te dato stanje postaje racionalnije rezonovano.

Veliki broj ispitanika je govorio o tome kako psihoteraput ume da stvari „postavi na svoje mesto“, tačnije, da im je razvio specifičnu mapu njihovog života i naznačio prioritetna mesta. Tačnije, psihoterapeut je taj koji ih je samo podsetio i na neki način „podvukao“ primarne životne faktore koji natkriljuju bilo koji drugi problem ili stanje.
Jedan deo ispitanika je svedočio o tome da im je terapija pomogla u otkrivanju korena svog problema koji potiče iz daleke prošlosti a da toga uopšte nisu bili svesni. Rekli su kako su im seanse predstavljale „susret sa samim sobom“.

Saradnja kao ključ i preduslov uspešne psihoterapije

Jedan deo anketirane grupe koja je posećivala psihoterapeuta je ukazala na to da im je psihoterapeut pomogao u smislu „dobrog slušaoca“ njihovog problema, poput nekog prijatelja kome su se „izjadali“ na kafi“. Oni nisu uvideli presuđujući faktor rešenja problema u vidu psihoterapijskih seansi. One su za njih predstavljale samo podsticaj ka rešenju problema.

Psihoterapeut i jeste osoba koja primenjuje adekvatnu terapiju spram stanja koje zatiče u susretu sa klijentom. Ukoliko klijent odbija saradnju na neki način, tako što će dati lažnu odnosno, iskonstruisanu sliku sebe i okolnosti njegovog stanja, psihoterpaija ne može biti uspešna. Važno je biti iskren, otvoren i bez predsrasuda. Jedan ispitanik je svedočio o tome da su produktivne seanse nastupile onog trenutka kada je rešio da se susretne sa svojim problemom, spusti svoj ego i na neki način ogoli i progovori iskreno o svom problemu. Kako bi psihoterapija bila zaista uspešna ključ je, dakle, u SARADNJI. Poštujte dogovore sa vašim psihoterapeutom. Dolazite u tačno dogovorenom terminu i sarađujte na najbolji mogući način. Sve vaše sumnje i brige u uspešnost terapije iznesite otvoreno i iskreno. Pokušajte da se oslobodite stega kada je reč o stvarima o kojima vam je teško da pričate. Vaš psihoterpaeut je tu da vas usmeri, ohrabri i d aim pomogne. On vam može sugerisati šta bi bilo dobro da radite u toku dana, koje aktivnosti bi vam bile od pomoći, stoga bi od krucijalnog značaja bilo da ih poslušate. Psihoterapeut vam tokom psihoterapijskog procesa može dati izvesne „domaće zadatke“ koje bi trebalo uradite kod kuće. Svi ti zadaci nisu tu kako bi vas zamorili ili opteretili, već kako bi dali podsticaj vašem boljem osećaju i susretu sa problemom i njegovim rešenjem. Bitno je znati da je psihoterapeut na vašoj strani i da će učiniti sve što je u njegovoj moći, te je vaš blagonaklon odnos i odnos uzajamnog poverenja jedan od presudnih faktora uspešne terapije.

Prednosti psihoterapije

Mnogima je upravo psihoterapija pomogla da budu produktivniji na različitim nivoima, te mnogi svedoče da im je adekvatan broj seansi pomogao da funkcionišu bolje – na poslu, u odnosu sa partnerom, prijateljima i porodicom. Simptomi koje su imali bivaju postepeno sve manji te dolaze do stadijuma u kojima su u potpunosti uklonjeni.
Jedan ispitanik svedoči o tome da je nakon psihoterapije svoj život konačno „stavio u svoje ruke”. Na taj način ilustrovao je specifično uspostavljanje kontrole nad svojim životom. Osoba je naučila da detektuje svoj problem, da predvidi promene raspoloženja i da ih prevenira ili usmeri na najadekvatniji način.

Faktori koji negativno utiču na njihov život se lakše prepoznaju i samim tim bivaju lakše savladani. Tada uzročno-posledično raste nivo samopouzdanja i samopoštovanja jer osoba konačno osvešćuje sebe, svoje potencijale i slabe tačke na kojima je potrebno raditi.

Prednosti psihoterapije se razvijaju lančano, jer osvešćenje sopstvenog položaja i mogućeg upravljanja problemom čini da se osoba oseća zadovoljnije i spokojnije. U tim okolnostima motivacija biva veća, te različiti aspekti egzistencije bivaju kvalitetniji, produktivniji i ispunjeniji poput partnerkskih, porodičnih, kolegijalnih odnosa i drugo.

Online psiholog

Jedan deo ispitanika svedočio je tome da je poboljšao komunikaciju sa ljudima iz bliske okoline. Potvrdili su da je suočavanje sa problemom bez prevelikog deljenja sa drugima i očekivanja dobronamernih saveta drugih mnogo korisnije u rešavanju problema. Kada problem ili frustraciju iznesemo svima oko sebe, nećemo nikada prestati da mislimo o tome. Imaćemo osećaj da su svi pogledi usmereni na nas i da analiziraju sve naše posupke i korake. Tada se često dešava da nas drugi, čak iz dobornamernih pobuda, nesvesno posmatraju kroz prizmu našeg problema. Naš problem nas determiniše, postaje naša „lična karta“ i samim tim se teže otklanja. Jedan ispitanik je svedočio o visokom stepenu frustracije izazvanom neprestanim porivom za pravdanjem svoje situacije drugima, neprestanim objašnjavanjima i upućivanjem u razvoj i tok problema ili rešenja date situacije.

Upravo zato se psihoterapija kao izolovano vreme za rešenje problema pokazala kao vrlo produktivna kod najvećeg broja ispitanika. Oni su svedočili o specifično uspostavljenom odnosu sigurnosti i poverenja sa svojim psihoterapeutom. Na seansama su se osetili povlašćeno i imali su nesvakidašnji osećaj važnosti i značaja sebe bez obzira na problem koji imaju. Nivo samopoštovanja je značajno podignut prilikom svake seanse, te taj osećaj mnoge klijente vuče da nastave i produže broj seansi čak i kada je psihoterapeut izvršio procenu i izneo mogućnost prestanka terpaije jer je klijent u sasvim dobrom stanju. Dobar osećaj dele svi oni kojima je psihoterapija pomogla u rešavanju problema.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Kristina Tanasijin

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama kristina tanasijin ZAKAŽITE SEANSU kristinatanasijin@gmail.com Viber +381611793177 WhatsApp +381611793177 kristina tanasijin Psiholog i Savetnik Kada hoćete da unapredite kvalitet

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »