Kako vaspitati dete od 9 do 10 godina – Vaspitanje dece?

Za razliku od nekih prethodnih tekstova koji su se bavili ranijim fazama odrastanja deteta i vaspitavanja u kontekstu njih, ovaj tekst će imati nešto opštiji plan. On se odnosi na decu od 9 do 10 godine, međutim u ovu priču možemo slobodno uključiti i odrasle dobi dece posle 10 godine, do rane adolescencije. Dakle tekst će biti više opšti nego u potpunosti direktni na ove dve starosne dobi, iz čistog razloga jer ni sva deca u ovim godinama nisu ista. Počev od pola, pa do toga da je svako dete zapravo priča za sebe.

Roditelji imaju odgovornost ne samo da obezbede svoju decu, već i da ih nauče praktičnim i psihološkim veštinama koje će im trebati kada da odrasli koji dobro funkcionišu. U tom cilju roditelji postavljaju svoja očekivanja i pokušavaju da modeliraju odgovarajuće ponašanje. Često nagrađuju poslušnost i poštovanje, a mogu koristiti disciplinu da isprave dete koje se ponaša na neprikladan ili nebezbedan način. Disciplina, kazna i nagrada su deo roditeljskog alata koji se koristi kada i kako situacija to zahteva.

Online psiholog

Održavanje discipline

Roditelji su odgovorni da čuvaju svoju decu i da ih usmeravaju ka bezbednom i odgovarajućem ponašanju. Za postizanje tih ciljeva potrebno je uspostavljanje sigurne veze i uvođenje discipline koja odgovara uzrastu. Generalno, kada ljudi razmišljaju o disciplini u porodici, njihove misli se okreću kažnjavanju—tajm autima, prizemljenju, uskraćivanju određenih privilegija, itd. Ali disciplina je, kako istraživanja dosledno pokazuju, često efikasnija kada je pozitivna i fokusirana na podučavanje i dobijanje nagrada, a ne na izbegavanje kazne.

Koliko je važno da roditelji kontrolišu svoju decu?

Većina veza u nekom trenutku doživljava sukob, ali kada su roditelj i dete zaključani u krug borbe za moć, niko ne pobeđuje. Efikasno roditeljstvo ne znači da kontrolišete dete, niti znači da pokušavate da promenite prirodu deteta kako bi se uklopilo u vaš svet sa unapred stvorenim predstavama o tome šta je „dobro dete.“ Umesto toga, efikasni roditelji postavljaju očekivanja i standarde ponašanja, a zatim odvajaju vreme da pomognu njihovoj deci da se susreću sa njima. Oni se takođe trude da slušaju i da na fundamentalnom nivou razumeju kako se potrebe njihovog deteta razlikuju od njihovih.

Šta se dešava kada roditelji prečesto govore „ne“?

Kada je ponašanje deteta ili tinejdžera opasno za njih ili druge, roditelji treba da ih ubede da se promene. Međutim, reč „ne“, kada se stalno ponavlja, može da naškodi samopouzdanju mlade osobe. Ako deca i adolescenti stalno dobijaju negativne povratne informacije bez ikakvog pozitivnog potkrepljenja, mogu početi da internalizuju negativna uverenja o sebi i osećaju da nikada ne mogu učiniti ništa kako treba; kao rezultat toga, oni mogu prestati da pokušavaju, ili čak usvoje samopovređivanje. Roditelji i staratelji treba da shvate da njihove reči imaju veću težinu kod dece i tinejdžera nego što oni to mogu da shvate.

Da li su tajm-aut metode efikasan oblik discipline?

Hajde da prvo objasnimo ovaj termin, jer i jeste i nije prisutan kod nas i u našem načinu vaspitanja dece. Tajm aut dođe kao vid kazne u smislu izolacije ali ne u bukvalnom smislu, nego oterate dete u sobu da se malo smiri. Tajm-auti zapravo mogu biti dobri za odrasle klince ali i za roditelje, mada možda neće koristiti deci, posebno u uzrastu kada još nisu razvili jake veštine regulacije emocija. Tajm-auti su nenasilni, ali su i dalje vid kazne. Dete u tajm-autu se obično oseća društveno izolovano i odbačeno i može doći do uverenja da je ljubav njihovih roditelja uslovljena određenim ponašanjem. Tajm-auti narušavaju poverenje između roditelja i deteta, učeći decu da moraju da sakriju teška osećanja ili će biti proterani iz prisustva svoje porodice. Zaustavljanje neželjenog ponašanja često nije vredno dugoročne cene za vezu roditelj-dete i detetovo samopoštovanje.

Online psiholog

Šta je efikasna alternativa tajm-autu?

Mnogi stručnjaci za roditeljstvo se slažu da je za tajm-aut potreban tajm aut. Umesto da pošalju dete u drugu sobu, oni predlažu da se fokusirate na disciplinu koja postavlja granice i preusmerava dete na zdravije odgovore u ovom trenutku. Na ovaj način deca mogu da nauče da govore kroz svoja intenzivna osećanja i na kraju bolje upravljaju njima. Ova vrsta discipline ima dodatnu prednost u tome što roditelj ili staratelj ostaje fizički blizu deteta, jačajući njihovu vezu umesto da je ugrožava.

Kako roditelji mogu da reaguju na kuknjavu deteta?

Roditelji se često brzo naljutiti ili iznervirati zbog kukanja deteta, ali postoje bolji načini da se reaguje na dečje pekmezanje. Za početak, imajte na umu da se deca i tinejdžeri žale iz različitih razloga: da bi dobili pomoć ili resurse koji su im hitno potrebni, da bi dobili pozitivniju vezu, da bi izrazili neprijatna osećanja ili da bi bili nagrađeni neposrednom pažnjom roditelja. Ako roditelji mogu da identifikuju potrebu iza žalbi svog deteta, mogu da je odgovore brže i efikasnije. Veća je verovatnoća da će pozitivan odgovor pun ljubavi umiriti dete i obezbediti vezu nego što će ih ljutiti ili frustrirati.

Zašto se deca bune?

Pobuna je prirodan deo odrastanja dok dete uči da stvara sopstveni identitet nezavisno od roditelja i braće i sestara. Adolescenti koji više ne žele da budu tretirani kao deca mogu se pobuniti dok pokušavaju da shvate kako žele da se definišu. Kada se to dovede do ekstrema, pobuna u adolescenciji može dovesti do toga da mladi ljudi deluju protiv sopstvenog interesa, da se upuste u ponašanja koja su samodestruktivna ili samoporažavajuća, da preuzmu veće rizike, dopuštaju svojim impulsima da prevladaju njihovu dobru procenu, a ponekad i da štete njihovim zdravim navikama.

Roditelji mogu pomoći mladim buntovnicima slušajući šta im je potrebno, omogućavajući im da iskuse prirodne posledice svojih grešaka i pružajući im stalno saosećanje i razumevanje.

Kako roditelji mogu da reaguju na dete koje se opire pravilima i posledicama?

Nije neuobičajeno da roditelji postave jasne granice i posledice za određene akcije deteta, a zatim da ih ne prate. Deca brzo vide ako je roditelj nedosledan i veća je verovatnoća da će rizikovati kada misle da postoji mogućnost da neće biti disciplinovani. Druge odrasle osobe u životu deteta, uključujući rođake i dadilje, takođe moraju da se pridržavaju pravila roditelja i da ih dosledno sprovode. Ako dete ne reaguje na pravila ili posledice, roditelji mogu da pokušaju da koriste sistem grafikona kako bi svoje dete organizovali i nagradili poželjno ponašanje. Oni takođe mogu dublje da pogledaju posledice koje su odabrali i pitaju da li su prikladni i da li je dovoljno jaka motivacija za njih.

Može li jedan roditelj biti „dobar policajac“, a drugi „loš policajac“?

Deci je potrebno stabilno, bezbedno okruženje sa pravilima i posledicama na koje mogu da računaju. Međutim, roditelji često zapadaju u obrazac u kojem je jedan ljubazniji i pažljiviji, a drugi strožiji disciplinski privrženik. Nedoslednost sa kojom dva roditelja pristupaju emocijama i ponašanju svog deteta može biti i zbunjujuća i uznemirujuća za dete. Zdravija roditeljska dinamika može se razviti kada roditelji ostanu na istoj strani u zajedničkim vrednostima i uspevaju da se nose sa disciplinom i nagradama za dobro ili loše ponašanje deteta.

Pohvale i nagrade

Iako može izgledati kontraproduktivno, redovno nagrađivanje deteta za dobro ponašanje, bilo da to znači materijalnim poklonom ili verbalnom pohvalom, ima tendenciju da se vrati. Pohvale i nagrade mogu da nateraju dete da se oseća kao da je ljubav njihovih roditelja uslovna—mogu da postanu opsednuti dostignućima i da izbegnu bilo koju aktivnost u kojoj moraju da radi više i da rizikuju neuspeh. Kao rezultat toga, propuštaju prilike da rastu i isprobaju nove stvari.

Pohvale i nagrade su od najveće pomoći kada se daju u malim dozama ili za poseban naglasak. Roditelji će naći pozitivno ohrabrenje i disciplinu kao efikasniji način da nateraju svoje dete da se dobro ponaša. Kao odgovor, deca će razviti način razmišljanja o rastu i veće poverenje u sopstvene veštine, što će im koristiti samo kada sazrevaju u odrasle.

Koliko roditelji treba da hvale svoju decu?

Pozitivno ohrabrenje motiviše decu i tinejdžere da ponavljaju korisna ponašanja bolje od kritike i, kao rezultat, trebalo bi da se koriste češće. Ali pohvala može biti nezgodna. Svaki roditelj treba da zna da, iako je pohvala dobra u ovom trenutku, ona može dugoročno da sabotira decu kada donosi sud o ukupnim sposobnostima deteta (npr. „Ti si genije!“). Deca se mogu toliko plašiti da će izgubiti odobrenje svojih roditelja da prestanu da pokušavaju nove stvari i izgube poverenje u sebe. Bolji pristup pohvalama je uočavanje truda, a ne fokusiranje na dostignuća („Zaista si naporno radio na učenju tih brojeva, a danas možeš računati više nego što si mogao prošle nedelje!“); ovo takođe olakšava način razmišljanja o rastu koji je od koristi deci dok odrastaju.

Koji je argument za hvaljenje dece?

Pohvala je uobičajen oblik priznanja i ohrabrenja u mnogim različitim vrstama odnosa, ne samo u odnosima roditelja i deteta. Prirodno je da želite da drugi imaju dobro mišljenje o vama, a pohvale ispunjavaju tu osnovnu ljudsku potrebu. Mnogi stručnjaci veruju da roditelji treba da pohvale svoju decu kako bi ojačali porodične veze, promovisali prosocijalne vrednosti i pružili emocionalnu podršku koja nam je svima potrebna.

Da li roditelji treba da brinu da su nagrade način podmićivanja dece?

Za roditelje koji brinu o etici nagrada, budite sigurni da ne podmićujete svoju decu. Mito je podsticaj za nekoga da se upusti u loše ponašanje, dok se nagrada često koristi za motivisanje prosocijalnih akcija za dobrobit svih. Roditelji čak mogu biti otvoreni prema svojoj deci da ponekad mogu odlučiti da s vremena na vreme nagrade dobro ponašanje ili naporan rad, ali njihova deca ne bi trebalo da očekuju podsticaj svaki put. Na taj način su svi na istoj strani, a nagrade se mogu iskoristiti za proslavu posebnog uspeha ili prekretnice.

Koji je argument protiv nagrada?

Stručnjaci za roditeljstvo preporučuju motivisanje dece bez nagrada iz više razloga: Deca koja su nagrađena za dobro ponašanje razvijaju transakcijski stav tako da očekuju podsticaj u zamenu za ponašanje koje bi ionako trebalo da imaju (kao što je deljenje igračaka sa drugima ili razgovor sa ljudima sa poštovanjem). Kao rezultat toga, roditelji mogu imati više sreće u podizanju zdrave i dobro prilagođene dece tako što daju prioritet unutrašnjim motivima u odnosu na nagrade.

Fizičko kažnjavanje

Kao i drugi oblici telesnog kažnjavanja, batinanje je povezano sa širokim spektrom negativnih razvojnih ishoda za decu. Ono se generalno definiše kao udaranje deteta otvorenom rukom. Roditelji mogu da pribegnu batinanju kada se osećaju preopterećeno i kada im je potrebno brzo rešenje u ovom trenutku, ali batinanje sa dugoročnog aspekta malo doprinosi rešavanju problematičnog ponašanja i služi samo da proširi emocionalni jaz između roditelja i deteta. Uopšteno govoreći, roditelji imaju koristi od pozitivnijih disciplinskih strategija koje povećavaju samopouzdanje i samopoštovanje njihovog deteta umesto da ih sramote i ponižavaju fizičkim kaznama.

Da li je udaranje razumna kazna za dete koje neće reagovati na druge metode?

U decembru 2018. godine, Američka akademija za pedijatriju (AAP) preporučila je roditeljima da ne udaraju svoju decu. Slično drugim oblicima telesnog kažnjavanja, nauka o ovoj metodi pokazuje da ne samo da je udaranje neefikasno u promeni ponašanja dece, već se često obara, povećavajući negativna ponašanja poput fizičke agresije. Druge metode su efikasnije u modifikaciji ponašanja deteta bez nanošenja dugotrajne štete.

Kakav efekat udaranje dece ima na decu?

Fizičko kažnjavanje narušava odnos između roditelja i deteta. Ono što se zaista dešava kada roditelji batinaju decu jeste da oni pogrešno modeliraju detetu da odrasli mogu koristiti fizičku agresiju da reše svoje probleme. Deca koja su udarena mogu da trpe dugoročne posledice, uključujući probleme sa mentalnim zdravljem, niže samopoštovanje, kognitivnu disfunkciju, antisocijalno ponašanje i anksioznost. Takođe je veća verovatnoća da će koristiti batine i druge fizičke kazne za podizanje sopstvene dece, povećavajući rizik od zlostavljanja.

Kakav efekat udaranje dece ima na roditelje?

Fizičko kažnjavanje, koje se definiše kao udaranje otvorenom rukom po zadnjici, ne preporučuje se kao oblik kazne za decu. Roditelji koji udaraju svoju decu često su u nedoumici kako da nateraju svoje dete da se ponaša drugačije, ali istraživanja jasno pokazuju da batinanje ne postiže željeni rezultat i samo šteti mentalnom zdravlju deteta. Ono što se zaista dešava kada roditelji udare svoju decu je da se izlažu većem riziku da izgube kontrolu i fizički povrede svoje dete. To naravno niko ne može da opravda, niti bi trebao.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Lukić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Nataša Lukić ZAKAŽITE SEANSU detinjstvopsiholog@gmail.com Viber +381642280186 WhatsApp +381642280186 Nataša Lukić Master Psiholog i Porodični Savetnik Kvalifikacije: – Master

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »