Poremećaji ponašanja kod dece

Sva mala deca mogu s vremena na vreme biti nestašna, prkosna i impulsivna, što je sasvim normalno. Međutim, neka deca imaju izuzetno ozbiljne, maligne i negativne obrasce ponašanja koja su ponekad i neočekivana pa i retka za njihov uzrast.

Najčešći poremećaji ponašanja uključuju poremećaj protivljenja ili odbijanja kod dece (ODD), poremećaj ponašanja (CD) i poremećaj pažnje i hiperaktivnosti (ADHD). Ova tri poremećaja ponašanja imaju neke zajedničke simptome, tako da dobijanje dijagnoze može biti teško i dugotrajno. Dete ili adolescent mogu imati dva poremećaja u isto vreme. Drugi faktori koji pogoršavaju stanje deteta mogu uključivati ​​emocionalne probleme, poremećaje raspoloženja, porodične poteškoće i zloupotrebu supstanci ili bolesti zavisnosti.

Online psiholog

Opozicioni prkosan poremećaj

Smatra se da jedno od oko desetoro dece mlađe od 12 godina ima poremećaj protivljenja ili odbijanja (ODD), pri čemu je broj dečaka veći od broja devojčica sa ovim poremećajem (odnos je dva prema jedan). Neka od tipičnih ponašanja deteta sa ODD uključuju:

 • Lako se naljutite, nerviraju ili iznerviraju
 • Tantrum
 • Dete se često raspravlja sa odraslima, posebno sa poznatijim odraslim osobama u njihovim životima, kao što su roditelji, bake, deke ili rođaci
 • Odbija da poštuje pravila
 • Čini se da namerno pokušava da iznervira druge ili otežava drugima
 • Nisko samopoštovanje
 • Nizak prag za razvijanje frustracije
 • Nastoji da okrivi druge za bilo kakve nesreće ili zlodela.

Poremećaj ponašanja

Deca sa poremećajem ponašanja (CD) se često procenjuju kao „loša deca“ zbog njihovog delikventnog ponašanja i odbijanja da prihvate pravila. Smatra se da oko pet odsto desetogodišnjaka ima poremećaj u ponašanju, pri čemu je broj dečaka veći nego kod devojčica i meri se razmerom – četiri prema jedan. Otprilike jedna trećina dece sa poremećajem ponašanja takođe ima poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD).

Neka od tipičnih ponašanja deteta sa poremećajem u ponašanju mogu uključivati:

 • Često odbijanje poslušnosti roditeljima ili drugim autoritetima
 • Ponavljanje izostajanja sa nastave
 • Sklonost korišćenju droga, uključujući cigarete i alkohol, u veoma ranom uzrastu
 • Nedostatak empatije prema drugima
 • Biti agresivan prema životinjama i drugim ljudima ili pokazati sadističko ponašanje uključujući maltretiranje i fizičko ili seksualno zlostavljanje
 • Želja da započne fizičke obračune
 • Upotreba oružja u fizičkim obračunima
 • Često laganje
 • Kriminalno ponašanje kao što je krađa, namerno paljenje vatre, provaljivanje u kuće i vandalizam
 • Sklonost bežanju od kuće
 • Suicidne tendencije – iako su ređe.

Smanjena pažnja usled hiperaktivnosti

Smatra se da oko dva do pet odsto dece ima poremećaj pažnje i hiperaktivnost (ADHD), pri čemu je broj dečaka tri prema jedan veći od devojčica. Karakteristike ADHD-a mogu uključivati:

 • Nepažnja – poteškoće u koncentraciji, zaboravljanje instrukcija, prelazak sa jednog zadatka na drugi bez dovršetka bilo čega.
 • Impulsivnost – dete priča u isto vreme sa drugima, ima „kratak fitilj“, i sklono je problematičnom ponašanju.
 • Prekomerna aktivnost – stalni nemir i vrpoljenje.

Faktori rizika kod poremećaja ponašanja dece

Uzroci ODD, CD i ADHD su nepoznati, ali neki od faktora rizika uključuju:

Pol – dečaci mnogo češće nego devojčice pate od poremećaja u ponašanju. Nejasno je da li je uzrok genetski ili povezan sa iskustvima socijalizacije.

Trudnoća i porođaj – teške trudnoće, prevremeni porođaj i mala porođajna težina mogu u nekim slučajevima da doprinesu problematičnom ponašanju deteta kasnije u životu.

Temperament – ​​deca kojom je teško upravljati, temperamentna ili agresivna od ranog uzrasta imaju veću verovatnoću da će kasnije u životu razviti poremećaje ponašanja.

Porodični život – poremećaji ponašanja su verovatniji u nefunkcionalnim porodicama. Na primer, dete je pod povećanim rizikom u porodicama gde su nasilje u porodici, siromaštvo, loše roditeljske veštine ili zloupotreba supstanci problem.

Poteškoće u učenju – problemi sa čitanjem i pisanjem često su povezani sa problemima u ponašanju.

Intelektualni invaliditet – deca sa intelektualnim poteškoćama imaju dvostruko veće šanse da imaju poremećaje u ponašanju.

Razvoj mozga – studije su pokazale da su oblasti mozga koje kontrolišu pažnju manje aktivne kod dece sa ADHD-om.

Online psiholog

Dijagnoza poremećaja ponašanja kod dece

Disruptivni poremećaji ponašanja su komplikovani i mogu uključivati ​​mnogo različitih faktora koji deluju u kombinaciji. Na primer, dete koje pokazuje delikventno ponašanje, može takođe imati ADHD, anksioznost, depresiju i probleme u odrastanju.

Metode dijagnoze mogu uključivati:

 • Dijagnoza koju vrši specijalistička služba, koja može uključivati ​​pedijatra, psihologa ili dečijeg psihijatra
 • Dubinski intervjui sa roditeljima, decom i nastavnicima deteta
 • Liste za proveru ponašanja ili standardizovani upitnici.

U Americi se na primer dijagnoza postavlja ako detetovo ponašanje ispunjava kriterijume za poremećaje u ponašanju po dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje Američkog udruženja psihijatara.

Važno je isključiti akutne stresore koji mogu poremetiti detetovo ponašanje. Na primer, bolestan roditelj ili viktimizacija druge dece mogu biti odgovorni za iznenadne promene u tipičnom ponašanju deteta i ovi faktori se moraju uzeti u obzir na početku dijagnostifikacije.

Lečenje poremećaja ponašanja kod dece

Nelečena deca sa poremećajima ponašanja mogu izrasti u disfunkcionalne odrasle osobe. Generalno, što je ranije intervencija učinjena, to će verovatno biti bolji ishod.

Velika studija u Sjedinjenim Državama, sprovedena za Nacionalni institut za mentalno zdravlje i Kancelariju za školske obrazovne programe, pokazala je da pažljivo osmišljeno upravljanje lekovima i bihejvioralni tretman za ADHD poboljšavaju sve mere ponašanja u školi i kod kuće.

Lečenje je obično višestruko i zavisi od određenog poremećaja i faktora koji mu doprinose, ali može uključivati:

Obrazovanje roditelja – na primer, podučavanje roditelja kako da komuniciraju sa svojom decom i upravljaju njima.

Porodična terapija – celoj porodici se pomaže da poboljša komunikaciju i veštine rešavanja problema.

Kognitivna bihejvioralna terapija – da pomogne detetu da kontroliše svoje misli i ponašanje.

Socijalna obuka – dete se uči važnim društvenim veštinama, kao što je kako da vodi razgovor ili da se igra zajedno sa drugima.

Upravljanje besom – dete se uči kako da prepozna znake svoje rastuće frustracije i daje mu niz veština koje su osmišljene da ublaži njihov bes i agresivno ponašanje. Takođe se podučavaju tehnike opuštanja i veštine upravljanja stresom.

Podrška za povezane probleme – na primer, dete sa poteškoćama u učenju će imati koristi od stručne podrške.

Ohrabrenje – mnoga deca sa poremećajima u ponašanju doživljavaju ponavljanje neuspeha u školi i u interakciji sa drugima. Podsticanje deteta da se istakne u svojim posebnim talentima (kao što je sport) može pomoći u izgradnji samopoštovanja.

Lekovi – da pomognu u kontroli impulsivnog ponašanja.

Rezime

Neka deca mogu biti neposlušna, a neka mogu imati određene obrasce ponašanja koji su izuzetno problematični.

Ovi problemi mogu biti rezultat privremenih stresora u životu deteta, ili mogu predstavljati trajnije poremećaje. Najčešći poremećaji disruptivnog ponašanja uključuju poremećaj protivljenja ili odbijanja poslušnosti (ODD), poremećaj ponašanja (CD) i poremećaj pažnje i hiperaktivnosti (ADHD).

Dečaci češće nego devojčice pate od ovakvih poremećaja ponašanja.

Opcije lečenja uključuju obuku za bolje razumevanje dece od strane roditelja za bolje vaspitne metode, terapiju kognitivnog ponašanja, lekove i lečenje sa povezanim problemima poremećaja.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Lukić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Nataša Lukić ZAKAŽITE SEANSU detinjstvopsiholog@gmail.com Viber +381642280186 WhatsApp +381642280186 Nataša Lukić Master Psiholog i Porodični Savetnik Kvalifikacije: – Master

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »