Odsustvo empatije

Posedovanje empatije je značajna ljudska sposobnost koja nam omogućava da se međusobno povežemo, kao i da prepoznamo, razumemo i delimo emocije sa drugima.

Empatija se odnosi na sposobnost da zamislite scenario i saosećajno reagujete na ono što bi neko drugi mogao proći.

Online psiholog

Neki mogu iskusiti krajnju empatiju, poznatu kao hiper-empatiju, kada su vrlo osetljivi i visoko prilagođeni tuđim emocijama. Suprotno tome, neki mogu doživeti poremećaj empatije, tačnije, deficit empatije, što znači da vam nedostaje sposobnost da razumete kroz šta osoba prolazi.

Tri vrste empatije

Empatija se može svrstati u tri vrste:

Kognitivna empatija

Kognitivna empatija se odnosi na sposobnost da se stavite na mesto druge osobe. To znači da se možete razumeti i povezati sa njihovim emocijama, zajedno sa razumevanjem njihove perspektive i reakcija na određenu situaciju. Posedujući ovu sposobnost, omogućeno nam je da odgovorimo na odgovarajući, pažljiv način na tuđe emocije, pitanja i slično.

Afektivna empatija

Takođe poznato kao emocionalna empatija, ovo se odnosi na pojavu kada emocionalno delite osećanja koja doživljava druga osoba. Na vas mogu uticati tuđe emocije i na taj način ćete eaektivno postati jedno sa njihovim emocijama. Dakle, afektivna empatija čini da se stopite sa drugom osobom.

Saosećajna empatija

Ovo uključuje i kognitivnu i afektivnu empatiju. Na taj način podstičete sebe da reagujete tako što će te vi preuzeti odgovornost i rešenje za probleme i loša osećanja određene osobe.

Online psiholog

Šta je sindrom hiper-empatije?

Hiper-empatija je urođena sposobnost da budete potpuno povezani i u skladu sa tuđim emocijama i, posle toga, u visokoj pripravnosti prema negativnim osećanjima. Ona je često povezana sa poremećajem ličnosti.
Uprkos tome što se [BPD] naziva„ poremećajem ličnosti to nije karakterna mana, ali se najbolje razume kao ograničenje u sposobnosti osobe da reguliše emocije. To znači da osoba sa BPD-om često doživljava emocije koje se brzo menjaju ili izmiču kontroli. Ovi simptomi idu iz impulsivnog do umirujućeg ponašanja i hronični osećaj unutrašnje praznine.

Iako veza između BPD-a i empatije ostaje kontroverzna, mnogi ljudi sa BPD-om se identifikuju sa osobinama da su „empati“ ili „hiper-empatični“

Budući da se osobe sa BPD mogu povezati sa hiper-empatijom, verovatno će takođe doživeti neki oblik emocionalne ili empatične patnje. Ljudi sa visokom empatijom bolje prepoznaju emocije kod drugih. Međutim, oni takođe imaju pristrasnost prema negativnim emocionalnim izrazima, što znači da su osetljiviji i upozoravaju na negativna osećanja kod drugih. Možda će zbog ovih sklonosti takođe verovatno da dožive „empatičnu patnju“.

Šta je deficit empatije?

Nedostatak sposobnosti osećanja, razumevanja i rezonovanja tuđih osećanja kategorisan je poremećajem deficita empatije (EDD). To rezultira poteškoćama u formiranju i održavanju odnosa kako za pojedinca kome nedostaje empatije, tako i za potencijalne prijatelje i voljene. Zavisi od uzroka poremećaja deficita empatije, ali stanje može uticati na pojedinačne vrste empatije ili na sve njih zajedno. Generalno, međutim, afektivna empatija je često više pogođena.

Poremećaj može da prevlada i u određenim vrstama mentalnog zdravlja, kao što su narcisoidni i asocijalni poremećaji ličnosti, bipolarni poremećaji, granični poremećaji ličnosti i ljudi koji su na autističnom spektru.

Osoba koja živi sa poremećajem empatije u vidu deficit, često živi sa uverenjem da su njene potrebe, želje i očekivanja od najveće važnosti, a potrebe čak i njihove najbliže porodice nevažne.

Simptomi deficita empatije

Pojedinac koji živi sa EDD može pokazivati sledeća ponašanja:

•bore se da steknu nove prijatelje

•poteškoće u uspostavljanju emocionalnih veza

•olako kritikuju sve oko sebe i impulsivno napuštaju društvo

•bori se da pokaže zahvalnost prema drugima

•poseduju snažan osećaj das u baš oni za sve u pravu

•nemogućnost da slušaju druge jer se fokusiraju samo na sebe

•nerazumevanje da drugi koji se osećaju povređeno nisu uzrok sopstvenog bola

Kako možete upravljati poremećajem deficita empatije?

Ovo zavisi od uzroka koji stoji iza datog stanja, ali poremećaj deficita empatije je uglavnom stanje koje zahteva samorefleksiju. Pojedinac bi trebalo da prepozna da ima poremećaj deficita empatije i da bira da li će i kada pokušati lečenje. Vežbanje i treniranje fokusiranosti mogu se koristiti da pomognu pojedincu da razume koncept empatije i da je razvija.

Ako uzrok stanja dolazi iz druge zdravstvene zabrinutosti, kao što su gore navedeni uslovi mentalnog zdravlja, savetovanje ili terapija mogu biti efikasni oblici podrške za rešavanje poremećaja deficita empatije. Ukoliko vam je potreban savet, možete se obratiti psiholozima sa našeg sajta.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Lukić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Nataša Lukić ZAKAŽITE SEANSU detinjstvopsiholog@gmail.com Viber +381642280186 WhatsApp +381642280186 Nataša Lukić Master Psiholog i Porodični Savetnik Kvalifikacije: – Master

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »