Psihološke usluge

Psiholog ili psihoterapeut jesu obrazovana lica čije usluge su usmerene ka boljitku, boljem psiho-fizičkom i mentalnom stanju osobe. Psihoterapeut je specijalizovan za određenu granu psihologije i psihijatrije, dok je psiholog lice koje se ne bavi specifičnim medicinskim stanjima i dijagnozama koje pripadaju sferi psihijatrije. Psiholog kao stručno lice prisutan je na različitim nivoima društvenog uređenja: u zdravstvenim, školskim i drugim obrazovnim i privrednim sistemima. Psiholog je tu da prati sve faze odrastanja čoveka, od detinjstva, adoslescencije, prelaznih perioda pri ulasku u viši obrazovni i akademski nivo, emotivni svet, brak i roditeljstvo. Zbog svega toga, usluge psihologa su vrlo zastupljene širom sveta i postaju deo kulutrnog koda življenja i primarnog vida brige o sebi i najbližima. O terapiji sa psiholozima i psihoterapeutima se danas sve manje ćuti a sve više otvoreno priča. Čovek postepeno postaje svestan da se stvari pod tepih ne mogu stavljati, te da se rešenje može potražiti na najadekvatniji način – uz pomoć psihologa.

Online psiholog

Psiholog i njegova delatnost

Psiholog prati sve etape razvoja čoveka. Svaki čovek, čak i da nije koristio usluge privatnog psihologa, barem jednom se susreo sa psihologom. To je mogao biti psiholog pri predškolskom ili školskom ustanovama koji je vršio procenu zrelosti i psihološke spremnosti deteta za novu etapu. Takođe, školski psiholog je neretko posrednik između učenika i učitelja, profesora i roditelja ukoliko postoji izvestan problem u praćenju nastave, školskim obavezama ili neprimerenim ponašanjem. Dakle, psiholog nije nedostupno lice koje kontaktiraju samo likovi iz filmova koji imaju viši standard od vašeg. Ne! Usluge psihologa su pristupačne i deo su elementarne kulture i mentalne higijene svakog čoveka. Razgovor sa psihologom nije nalik razgovoru sa prijateljem kome ćete se požaliti na svoj problem a on vam dati optimističan savet. Prijatelji jesu velika podrška i od velikog su značaja u procesu prevazilaženja nekih teških situacija, ali im nedostaje mera objektivnosti, budući da vas poznaju dobro. Psiholog je tu da na racionalnoj ravni sagleda vaš problem i objektivno proceni vašu situaciju. Njega odlikuje asertivnost i uviđavnost, ali isto tako će želeti da ima iskren pristup sa vama. Ključni faktor u progresu terapije jeste otvorenost klijenta. Proces rada zavisiće od saradnje. Stoga, osnovni savet svakom klijentu jeste da bude iskren i da posvećeno prati čitav proces terapije.

Ljudi često imaju problem pri progovaranju o svom problemu, te je inicijalni zadatak psihologa da se adekvatno približi klijentu. Razvijenom i promišljenom strategijom, psiholog čini različite korake u spoznavanju korena problema. Često se dešava da klijent okoliša i da svoj problem preusmeri na drugu osobu koje je zaslužna za njihovu patnju. Psiholog će prvenstveno želeti da pomogne svom klijentu i njegovom mentalnom svetu, ali će mu ukazati i na relacije sa drugim ljudima koje su eventualno uticale na to da se tako oseća. Kako bi terapija zaista bila uspešna, bitno je da sebe ne predstavite onako kako biste vi želeli, prikrivši se željenom maskom, već se predstavite onakvima kakvi zaista jeste. Psiholog procenjuje broj seansi spram vašeg napretka i trudiće se da vaš put ka boljitku ne bude samo ograničen na vreme predviđeno za seanse, već da na tome kontinuriano radite.

Kada bi trebalo da kontaktiram psihologa?

Kada vi ili neko vaš blizak oseti promenu ili problem koji čine da njegov emotivni svet i psihička stabilnost budu poljaljni, vreme je da potražite pomoć. Vaš problem nije samo vaš i utiče ne samo na krug vaših najbližih. Imajmo u vidu da emocije i energija kruže prostorom, te da svojim poljuljanim emocijama možete uzrokvati postupke koji će učiniti da se drugi osećaju loše. Takođe, ne smemo zaboraviti činjenicu da potisniti problem psihološke prirode negativno utiče na trenutno, kao i kasnije mentalno zdravlje, te da može doći do regresije u istom ili drugačijem vidu. Dakle, ukoliko se pitate: Kada je vreme? Vreme je kada intuitivno osetite da bi nešto trebalo promeniti.

Online psiholog

Problem se ne rešava tek kada postane vidljiv. Kako bismo to ilustrovali, možemo uzeti primer u nesigurnosti osobe koja je introvertna i koja postepeno razvija otpor ka bilo kom vidu socijalizacije. Koren problema može, ali nije nužno, biti u samim relacijama u porodici, očekivanjima roditelja ili u nekom lošem iskustvu tokom odrastanja koje se moglo desiti i u školskom periodu. Umesto da osoba gradi još jače bedeme oko sebe, najbolje rešenje za to bi bio psiholog. Prijatelji u datoj situaciji mogu biti samo podstrek ka boljitku, ali ne i pravi inicijatori otvaranja osobe. Osoba sa problemom socijalizacije uglavnom nema problem pred određenom grupom ljudi koju čine njeni najbliži i mali krug prijatelja (jedan do dva). Psiholog je u tom slučaju najbolje rešenje, kao neutralno lice, budući da neće na, za introvertne „agresivan“ način, podsticati njihovo otvaranje kao što bi to bio poziv na žurku ili piće. Psiholog je neko ko sa određene distance, a opet dovoljno približen, može da na racionalnoj ravni proceni postupke i korake ka izlasku iz date situacije. Šta će se desiti ukoliko osoba ne odluči da izađe u susret svom problemu?

Pre svega, introvertnost prirapada odlikama specifičnog tipa ličnosti i nije nešto na čemu bi trebalo po svaku cenu raditi i ispravljati. To je osobina koju ljudi sa sobom nose čitav život ili preovladava u jednoj životnoj fazi. Međutim, ukoliko se osoba u potpunosti izoluje i zatvara za nova saznanja iskustva i sve ono što čini prirodan tok i sled životnih etapa, vreme je da se pronađe rešenje. Osoba u tom slučaju ima problem koji se prelama na sve životne sfere – emotivni svet, obrazovanje, hobije i slično. Dakle, vreme je kada osetite da se nešto neće preko noći samo od sebe promeniti. Psiholog je osoba od poverenja, te nema potrebe za strahom od rada na sebi i želje da se osećate dobro!

Danas, kada je sve više poslova i ljudskih delatnosti prebačeno na onlajn vid rada, psihološke usluge ne zaostaju u tome. Covid-19 učinio je internet platforme vrlo poplarnim vidom komunikacije i rada, te psiholozi svoje usluge pružaju onlajn. Pristupačnost, ušteda vremena i veća privatnost jesu predsnosti onlajn seansi. U udobnosti svoga doma, bez opravdanja komšiji koga biste sreli na putu do psihologa, možete razgovarati i opušteno pričati o tome kako se osećate. Ambijent vašeg doma učiniće da se osećate prijatno. Ukoliko vam je potreban savet stručnih, obrazovanih i obučenih lica, možete se obratiti psiholozima sa našeg sajta koji će vas strpljivo i sa puno razumevanja saslušati i ponuditi svoje usluge.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Lukić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Nataša Lukić ZAKAŽITE SEANSU detinjstvopsiholog@gmail.com Viber +381642280186 WhatsApp +381642280186 Nataša Lukić Master Psiholog i Porodični Savetnik Kvalifikacije: – Master

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »