Zlostavljanje dece – Psihičko zlostavljanje dece

Zlostavljanje dece se odnosi na fizičku, emocionalnu ili seksualnu povredu nanetu detetu. Dok zlostavljanje dece često ima oblik specifičnih radnji, kao što je udaranje, takođe je moguće da se nanese šteta ako roditelj ne čini ništa, kao u slučaju zanemarivanja deteta.

Fizičko zlostavljanje uključuje namerno nanošenje povreda detetu, kada starije lice, roditelj ili staratelj udara dete. Verbalno ili emocionalno zlostavljanje uključuje nanošenje štete detetu, na primer, omalovažavanjem ili pretnjom fizičkim ili seksualnim činovima. Seksualno zlostavljanje dece je namerno izlaganje maloletnog deteta seksu ili seksualnim aktivnostima koje dete ne može da razume ili na koje ne može da pristane. Ovo ponašanje uključuje radnje kao što su neprikladno dodirivanje dece, izlaganje svojih genitalija detetu, milovanje, oralno-genitalni kontakt, genitalni i analni odnos, kao i egzibicionizam, voajerizam i izlaganje pornografiji. Trajna emocionalna trauma može biti rezultat bilo kog oblika zlostavljanja.

Online psiholog

Zanemarivanje dece nastaje kada neko detetu namerno ne obezbedi potrepštine za život. Ovo može uključivati fizičko zanemarivanje, kao što je uskraćivanje hrane, odeće, skloništa ili drugih potrepština. Emocionalno zanemarivanje uključuje uskraćivanje ljubavi, udobnosti ili naklonosti. Medicinsko zanemarivanje nastaje kada se medicinska pomoć uskrati detetu.

Domaćinstva u kojima učesnici pate od alkoholizma, zloupotrebe supstanci ili problema sa besom pokazuju veću pojavnost zlostavljanja dece u poređenju sa domaćinstvima bez njih. Zlostavljanje dece može dovesti do kratkoročnih i dugotrajnih povreda ili čak smrti. Neka deca možda nisu svesna da su žrtve zlostavljanja. Zlostavljanje dece može se desiti u bilo kojoj kulturnoj, etničkoj ili ekonomsko statusnoj grupi.

Nije uvek lako prepoznati kada je dete zlostavljano. Deca koja su zlostavljana se često plaše da se žale jer se boje da će biti okrivljena ili da im niko neće verovati; zlostavljači mogu direktno da im kažu da je zlostavljanje njihova greška ili da se dogodilo zato što su bili „loši“. Pored toga, osoba koja ih je zlostavljala može biti neko koga drugi ljudi mnogo vole i žele da ga zaštite. Roditelji koji sami nisu nasilni možda neće moći da prepoznaju simptome zlostavljanja jer veruju nasilniku.

Roditelji treba da paze na neobjašnjive promene u telu ili ponašanju deteta. Formalni pregled treba sprovesti samo ako roditelj ima razloga da sumnja da je njegovo dete zlostavljano; u suprotnom, dete može postati uplašeno. Roditelji treba da budu oprezni na bilo koju od sledećih promena:

Znaci fizičkog zlostavljanja:

 • Svaka povreda (modrica, opekotina, prelom, povreda abdomena ili glave) koja se ne može objasniti ili koja se ne poklapa sa datim objašnjenjem

Znaci seksualnog zlostavljanja:

 • Ispoljavanje straha (noćne more, depresija, neobični strahovi, pokušaji bežanja)
 • Bol u stomaku
 • mokrenje u krevet
 • Infekcija urinarnog trakta
 • Genitalni bol ili krvarenje
 • Seksualno prenosiva bolest
 • Ekstremno seksualno ponašanje ili znanje koje se čini neprikladnim za uzrast deteta

Znaci emocionalnog zlostavljanja:

 • Dramatična promena u samopouzdanju
 • Socijalno povlačenje
 • Glavobolje ili bolovi u stomaku bez medicinskog uzroka
 • Nenormalni strahovi, pojačane noćne more ili pokušaji bežanja; može izbegavati određene situacije ili ljude
 • Stalna anksioznost ili zabrinutost da uradite nešto “pogrešno”
 • Depresija
 • Loš školski uspeh ili iznenadni gubitak interesovanja za školu
 • Regresija u razvoju, bilo gubljenjem prethodno stečenih razvojnih veština ili ponovnim pokretanjem starih ponašanja

Znaci uzrokovani zanemarivanjem:

 • Neuspeh deteta da dobije na težini (naročito kod beba)
 • Loša higijena
 • Nepostojanje ljubaznosti
 • Proždrljiv apetit, uključujući krađu ili skrivanje hrane
 • Krađa novca ili drugih neophodnih stvari
 • Nedostatak adekvatne odeće ili osnovnih potrepština
 • Često neopravdano izostajanje sa nastave

Koje su četiri vrste zlostavljanja dece?

Zlostavljanje se obično kategoriše u jednu od četiri vrste: fizičko zlostavljanje, psihičko ili emocionalno zlostavljanje, seksualno zlostavljanje i zanemarivanje. Dok su neka deca žrtve samo jedne vrste zlostavljanja, moguće je da deca dožive više vrsta, čak i sve četiri vrste zlostavljanja istovremeno.

Koliko je često zlostavljanje dece?

Najmanje jedno od sedmoro dece u SAD doživi fizičko zlostavljanje i/ili zanemarivanje svake godine. Dok je većina dece žrtva zanemarivanja, procenjuje se da je skoro 20 odsto doživelo fizičko zlostavljanje. Jedna od četiri devojčice i jedan od 13 dečaka su seksualno zlostavljani po statistici od pre 18. godine, prema CDC-u. Kod nas su brojke manje, ali procenti i ne toliko – shodno broju stanovnika.

Da li se fizičko kažnjavanje dece smatra zlostavljanjem dece?

Da li se batinanje ili drugi oblici fizičkog kažnjavanja treba smatrati zlostavljanjem dece je predmet debate. Istorijski gledano, kratkotrajno udaranje deteta kao kazna za određenu radnju bilo je široko tolerisano, pa čak i podsticano u mnogim kulturama — a pravno, mnoge američke države i zemlje ne smatraju ovu praksu zlostavljanjem dece. Međutim, sve veći broj nedavnih dokaza sugeriše da je batinanje snažno povezano sa depresijom, anksioznošću, problemima u ponašanju i agresijom kod dece, a i Američka pedijatrijska akademija i Američko psihološko udruženje osuđuju ovu praksu kao štetnu i nepotrebnu.

Da li se odbijanje medicinske nege iz verskih razloga smatra zlostavljanjem dece?

Mala manjina roditelja odbija da svojoj deci pruži određene vrste medicinske nege jer tvrde da bi to narušilo njihova verska uverenja. Vrsta nege koja se odbija može biti ograničena na specifične prakse kao što su vakcinacije ili transfuzija krvi; u ekstremnijim slučajevima, roditelj može odbaciti sve oblike moderne medicine i umesto toga se usredsrediti na duhovno „isceljenje“ — na primer, pokušajem da izleči dete molitvom. U SAD, državni zakoni o ovoj temi se veoma razlikuju. Međutim, mnoge države i dalje dozvoljavaju verska izuzeća za određene vrste medicinske nege i ne smatraju automatski takvo ponašanje zlostavljanjem ili zanemarivanjem dece — čak i, u nekim slučajevima, ako dete umre zbog nedostatka nege. Smatra se da su smrt dece kao rezultat religiozno motivisanog medicinskog zanemarivanja retka; međutim, njihov pravi obim je nepoznat, a mnogi stručnjaci i medicinski radnici tvrde da ne bi trebalo postojati verska izuzeća u pitanjima zdravlja dece.

Online psiholog

Uzroci

Kombinacija individualnih, relacionih i društvenih faktora doprinosi riziku od maltretiranja i zlostavljanja dece. Deca nikada nisu odgovorna za štetu koja im je naneta, ali je utvrđeno da određene individualne karakteristike povećavaju rizik deteta od maltretiranja. Faktori rizika su faktori koji doprinose – ne direktni uzroci.

Primeri faktora rizika:

 • Smetnje u razvoju ili mentalna retardacija kod dece koje mogu povećati opterećenje negovatelja
 • Socijalna izolacija porodice
 • ⦁ Nerazumevanje dečjih potreba i razvoja deteta od strane roditelja 
 • Istorija porodičnog zlostavljanja od strane roditelja
 • Siromaštvo i drugi socioekonomski nedostaci, kao što je nezaposlenost
 • Porodična dezorganizacija, raspad i nasilje, uključujući nasilje intimnog partnera
 • Nedostatak porodične kohezije
 • Zloupotreba supstanci u porodici
 • Mladi, samohrani ili nebiološki roditelji
 • Loši odnosi roditelja i dece i negativne interakcije
 • Roditeljski stavovi i emocije koje podržavaju zlostavljanje
 • Stres i uznemirenost roditelja, uključujući depresiju ili druga stanja mentalnog zdravlja
 • Nasilje u zajednici

Da li je veća verovatnoća da će ljudi koji su bili zlostavljani kao deca i sami postati zlostavljači?

Dokazi sugerišu da je veća verovatnoća da će se žrtve zlostavljanja dece i same upustiti u nasilno ili uvredljivo ponašanje. Međutim, ovo je daleko od prethodnog zaključka, a istraživanja sugerišu da je većina ljudi koji su bili zlostavljani kao deca u stanju da izbegne ovaj takozvani „ciklus nasilja“. Negovanje samokontrole, nastavak obrazovanja i rad na zadovoljavajućem poslu su povezani sa znatno manjim rizikom od upuštanja u nasilno ponašanje kod takve dece kao odraslih osoba.

Da li je veća verovatnoća da će deca sa invaliditetom ili mentalno bolesna deca biti zlostavljana?

Nažalost, deca sa smetnjama u razvoju ili razvojnim poremećajima kao što je ADHD imaju povećan rizik od zlostavljanja. Takva deca imaju tendenciju da imaju značajne potrebe i više se oslanjaju na odrasle za osnovnu negu, što povećava teret za staratelje; deca sa ADHD-om ili drugim razvojnim poremećajima takođe mogu imati veću verovatnoću da će „glumiti“, frustrirajući roditelje i potencijalno dovodeći do zlostavljanja. Neki zlostavljači takođe mogu namerno da iskoriste decu sa invaliditetom, videći ih kao „laku metu“ fizičkog ili seksualnog zlostavljanja.

Da li siromaštvo povećava rizik od zlostavljanja dece?

Većina ljudi koji se trude da sastave kraj s krajem ne zlostavljaju svoju decu, a neki pojedinci iz bogatih porodica maltretiraju decu. Dakle po ovom se pitanju ne sme i ne može generalizovati. Međutim, istina jeste niži socioekonomski status povezan je sa povećanim rizikom od zlostavljanja ili zanemarivanja dece. U nekim slučajevima, porodice koje žive u siromaštvu su takođe pod ekstremnim stresom, zbog čega je veća verovatnoća da će napasti decu kada su frustrirana ili da će zanemariti potrebe deteta. Siromaštvo se takođe često javlja zajedno sa drugim faktorima rizika od zlostavljanja dece, kao što su zloupotreba supstanci, društvena izolacija ili nasilje u zajednici.

Međutim ova Američka istraživanja kao da ne pokazuju to da je logično da ima veći broj slučaja zlostavljanja u siromašnjim porodicima, s obzirom da na svetu ima mnogo više ekstremno siromašnih od ekstremno bogatih ljudi.

Da li je uzrast roditelja povezan sa zlostavljanjem dece?

Mlađi roditelji, posebno tinejdžeri i veoma mlade odrasle osobe, će verovatnije zlostavljati ili zanemariti svoju decu nego stariji roditelji. Smatra se da je deo ovog povećanog rizika posledica samog roditeljskog uzrasta, jer tinejdžeri i mladi odrasli imaju veću verovatnoću da se bore sa kontrolom impulsa i emocionalnom regulacijom nego stariji roditelji. Pored toga, mladi roditelji su skloniji tome da žive u nesigurnim finansijskim situacijama i može im nedostajati adekvatna društvena podrška, što može dodatno povećati rizik od zlostavljanja ili zanemarivanja deteta.

Tretman

Ako neko sumnja da je dete zlostavljano, treba da se obrati pedijatru ili lokalnoj agenciji za zaštitu dece za pomoć. Lekari su po zakonu obavezni da sve sumnjive slučajeve zlostavljanja ili zanemarivanja dece prijave nadležnim organima. Oni takođe mogu preporučiti terapeuta i pružiti potrebne informacije istražiteljima. Lekari takođe mogu da svedoče na sudu da bi dobili pravnu zaštitu za dete ili da bi pomogli u krivičnom gonjenju osobe osumnjičene za seksualno zlostavljanje dece.

Ako postoji sumnja da je dete bilo seksualno zlostavljano, dete bi trebalo da bude pregledano što je pre moguće od strane obučenog zdravstvenog radnika. Imperativ je da se svakom zlostavljanom detetu odmah omogući posebna podrška i tretman; lekarski pregled ne treba odlagati iz bilo kog razloga. Mnogi znaci povreda u vezi sa seksualnim zlostavljanjem su privremeni. U idealnom slučaju, ispit bi trebalo da se obavi u roku od 72 sata od događaja ili otkrića. Uvek se mora obaviti kompletan fizički pregled kako bi ispitivač mogao da potraži bilo kakve znake fizičkog ili seksualnog zlostavljanja. Ova dva oblika zlostavljanja mogu i često jesu koengzistentna. Što duže traje zlostavljanje, manja je verovatnoća da će se dete potpuno fizički ili emocionalno oporaviti.

Bez obzira na prirodu zlostavljanja, odmah treba preduzeti korake za prijavu zlostavljanja i dobijanje pomoći. Odlaganje izveštaja smanjuje šanse deteta za potpuni oporavak.

Ako je dete bilo zlostavljano, dete će imati koristi od usluga kvalifikovanog stručnjaka za mentalno zdravlje. Roditeljima i drugim članovima porodice može se savetovati da potraže savet kako bi mogli da pruže podršku i utehu koja je potrebna detetu. Ako je neko u porodici odgovoran za zlostavljanje, stručnjak za mentalno zdravlje takođe može uspešno da leči i tu osobu.

Ako je dete zlostavljano, roditelj može biti jedina osoba koja mu može pomoći. Nemojte odlagati prijavljivanje sumnje na zloupotrebu. Negiranje problema samo će pogoršati situaciju. U svakom slučaju zlostavljanja dece, bezbednost zlostavljanog deteta je od primarne važnosti. On ili ona treba da budu u bezbednom okruženju bez potencijala za nastavak zlostavljanja.

U mnogim slučajevima, deca koja su zlostavljana ili zanemarena bore se sa trajnim emocionalnim posledicama, čak i nakon što je zlostavljanje zaustavljeno. Dete koje je bilo zlostavljano ili na drugi način ozbiljno maltretirano može postati depresivno ili razviti samoubilačko, povučeno ili nasilno ponašanje. Starije dete može koristiti drogu ili alkohol, pokušati da pobegne ili zlostavlja druge. Što je dete mlađe i što je bliži odnos deteta sa nasilnikom, emocionalno oštećenje teži da bude ozbiljnije. Kao odrasli, mogu razviti bračne i seksualne poteškoće, depresiju ili samoubilačko ponašanje. Uz ranu intervenciju i lečenje, ovi ishodi se mogu izbeći.

Koji je najbolji tretman za oporavak zlostavljane dece?

Roditelji ili drugi staratelji prvo treba da obezbede da dete dobije odgovarajuću medicinsku negu, posebno u slučajevima fizičkog ili seksualnog zlostavljanja. U nekim slučajevima mogu biti potrebni redovni kontrolni pregledi. Da bi se detetu pomoglo da se snađe u emocionalnim posledicama zlostavljanja, psihoterapija je ključna. Terapije usmerene na traumu mogu biti posebno korisne, jer pomažu deci da se izbore sa uznemirujućim sećanjima i polako ponovo nauče da veruju odraslima. U terapiji sa detetom mogu učestvovati i roditelji koji nisu zlostavljali dete, u cilju obnavljanja poverenja i jačanja veze roditelj-dete. Roditelji mogu takođe želeti da traže individualnu terapiju kako bi pomogli u navigaciji osećanja krivice i naučili strategije za zaštitu deteta od štete u budućnosti.

Mislim da dete možda doživljava zlostavljanje. Šta da radim?

Svako ko iskreno sumnja da je dete zanemareno ili zlostavljano treba da prijavi svoje sumnje nadležnima; u nekim državama imaju zakonsku obavezu da to urade, čak i ako nisu ono što se smatra „obaveznim izveštačem“ (nastavnik, socijalni radnik, itd.). Prema američkom Birou za decu, ako se dete nalazi u SAD i izgleda da je u neposrednoj opasnosti, najbolje je da pozovete hitnu. U drugim slučajevima, zainteresovane osobe se podstiču da se obrate Nacionalnoj telefonskoj liniji za zlostavljanje dece ili njihove državne agencije. Mnoge druge zemlje imaju slične resurse, od kojih se većina može pronaći putem internet pretrage.

Nisam siguran da li je ono čemu sam prisustvovao zlostavljanje dece. Da li to ipak treba da prijavim?

Sve dok neko ima osnovanu sumnju da bi ono što je primetio moglo biti zlostavljanje ili zanemarivanje dece, trebalo bi da se oseća ovlašćenim da to prijavi. Većina zlostavljanja dece se dešava van vidokruga drugih, a zlostavljana deca se često plaše da potraže pomoć ili govore o tome šta trpe; možda čak veruju da je ono što su prošli „normalno“. Dakle, kada neko drugi bude svedok mogućeg zlostavljanja, prijavljivanje bi moglo da spase inače nemoćno dete od velikog bola i patnje. Takođe je važno imati na umu da će nakon prijave službe za zaštitu dece sprovesti istragu; u slučajevima kada nema dokaza o zlostavljanju ili zanemarivanju, utvrdiće da je prijava neosnovana i neće se preduzimati dalje radnje (osim, ​​u nekim slučajevima, usluge koje se pružaju ispitanim roditeljima). Nema posledica ako se izveštaj sačini u dobroj nameri, čak i ako se kasnije ispostavi da su optužbe nepotkrepljene.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Lukić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Nataša Lukić ZAKAŽITE SEANSU detinjstvopsiholog@gmail.com Viber +381642280186 WhatsApp +381642280186 Nataša Lukić Master Psiholog i Porodični Savetnik Kvalifikacije: – Master

Pročitaj više »