Alkoholizam kod žena

Istraživanja pokazuju da je upotreba alkohola i zloupotreba alkohola među ženama u porastu. Dok zloupotreba alkohola od strane bilo koga predstavlja ozbiljnu zabrinutost za javno zdravlje, žene koje piju imaju veći rizik od određenih problema povezanih sa alkoholom u poređenju sa muškarcima. Za žene je važno da budu svesne ovih zdravstvenih rizika kako bi mogli da donose pravilne odluke o upotrebi alkohola. Odrasle žene punoletne za piće mogu da izaberu da ne piju ili da ograniče svoj unos na 1 piće ili manje dnevno, kada konzumiraju alkohol. Ova količina nije zamišljena kao prosek, već kao dnevna granica. Rizici u vezi sa konzumacijom alkohola u ovom slučaju mogu se minimalizovati, iako ne i eliminisani, ograničavanjem unosa. Neke osobe treba u potpunosti da izbegavaju alkohol, kao što su na primer trudnice ili žene koje žele uskoro da zatrudne.

Online psiholog

Zašto se žene suočavaju sa većim rizicima?

Istraživanja pokazuju da su u proseku žene po težini lakše od muškara. Alkohol ulazi u naš sistem koji je pretežno voda, a s obzirom da žene imaju manje kila srazmerno tome imaju i manje vode u svom telu.

To znači da nakon što žena i muškarac iste težine popiju istu količinu alkohola, koncentracija alkohola u krvi žene (BAC, količina alkohola u krvi) će imati tendenciju da bude veća, što je dovodi u veći rizik od posledica. Na primer, istraživanja sugerišu da je veća verovatnoća da će žene više nego muškarci doživeti mamurluk i nesvesticu izazvanu alkoholom pri uporedivim dozama alkohola. Druge biološke razlike takođe mogu doprineti.

Koji su zdravstveni rizici?

Hitna medicinska pomoć i smrt

Žene su, u poređenju sa muškarcima, imale veći porast poseta hitnim službama zbog alkohola, veći broj hospitalizacija i smrti u poslednjih 20 godina. Istraživanja sprovedena u Americi, dok kod nas nema takvih podataka. Stoga ovo uzimamo samo kao primer posledica, a ne kao ovdašnje stanje stvari.

Poremećaj upotrebe alkohola

Poremećaj upotrebe alkohola karakteriše smanjena sposobnost zaustavljanja ili kontrole upotrebe alkohola uprkos negativnim društvenim, profesionalnim ili zdravstvenim posledicama. To je poremećaj spektra i može biti blag, umeren ili težak, a obuhvata stanja koja neki ljudi nazivaju zloupotrebom alkohola, zavisnošću od alkohola ili kolokvijalnim terminom alkoholizam. (Da bi dobila dijagnozu, osoba mora da ispuni određene dijagnostičke kriterijume navedene u Dijagnostičkom i statističkom priručniku za mentalne poremećaje, 5. izdanje. Ovaj poremećaj može da izazove trajne promene u mozgu koje čine pacijente podložnim recidivu ili povratku alkoholizmu. Istraživanja takođe pokazuju da žene manje nego muškarci odlaze na lečenje od ovog poremećaja.

Oštećenje jetre

Žene koje redovno konzumiraju alkohol imaju veću verovatnoću da razviju hepatitis izazvan alkoholom, koji je potencijalno fatalno stanje jetre povezano sa alkoholom. Na žalost verovatnoća da žene obole od ovoga veća je nego kod muškaraca koji konzumiraju iste količine alkohola. Ovaj obrazac konzumiranja alkohola takođe može dovesti do ciroze (trajnih posledica na jetri).

Bolest srca

Dugotrajna zloupotreba alkohola je vodeći uzrok srčanih bolesti. Žene su podložnije srčanim oboljenjima uzrokovanim alkoholom od muškaraca, iako mogu konzumirati manje alkohola tokom svog života od muškaraca.

Online psiholog

Oštećenje mozga

Istraživanja sugerišu da zloupotreba alkohola brže dovodi do oštećenja mozga kod žena nego kod muškaraca. Pored toga, sve veći broj dokaza pokazuje da alkohol može da poremeti normalan razvoj mozga tokom adolescentskih godina i da mogu postojati razlike u uticaju alkohola na mozgove tinejdžera koji piju. Na primer, u jednoj studiji, tinejdžerke koje su prijavile da piju prekomerno, ali ne i dečaci tinejdžeri koji su prijavili prekomerno piće, pokazali su manje moždane aktivnosti i lošiji učinak na testu pamćenja od vršnjaka koji su pili olako ili su apstinirali. Slično tome, tinejdžerke koje su puno pile pokazale su veće smanjenje veličine važnih oblasti mozga uključenih u deo mozga zadužen za pamćenje i donošenje odluka od tinejdžera koji su se povremeno upuštali u opijanje. Žene takođe mogu biti podložnije od muškaraca zamračenjima uzrokovanim alkoholom, što su praznine u pamćenju osobe u vezi sa događajima koji su se desili dok su bili u pijanom stanju. Ove praznine se dešavaju kada osoba popije dovoljno alkohola da privremeno blokira prenos sećanja sa kratkoročnog na dugotrajno skladištenje – poznato kao konsolidacija memorije – u oblasti mozga koja se zove hipokampus.

Karcinom dojke

Postoji veza između konzumiranja alkohola i razvoja raka dojke. Studije pokazuju da žene koje piju 1 piće dnevno imaju 5 do 9 procenata veće šanse da razviju rak dojke od žena koje uopšte ne piju. Taj rizik se povećava sa svakim dodatnim pićem koje popiju dnevno.

Alkohol i trudnoća

Ne postoji poznata bezbedna količina konzumiranja alkohola za žene koje su trudne ili bi mogle da zatrudne. Prenatalna izloženost alkoholu može uzrokovati da deca dožive fizičke, kognitivne probleme i probleme u ponašanju, od kojih svaki može biti komponenta poremećaja fetalnog alkoholnog spektra (FASD). Pijenje tokom trudnoće takođe može povećati rizik od prevremenog porođaja i pobačaja.

Neke žene bi trebalo da izbegavaju alkohol u potpunosti

Prema smernicama pojedinih američkih istraživanja, najbezbednije je potpuno izbegavati alkohol ako:

– Ako uzimate lekove koji nisu dobri u interakciji sa alkoholom
– Ako imate zdravstveni problem koji se može pogoršati konzumacijom alkohola
– Ako se oporavljate od odvikavanja od alkohola ili ne možete da kontrolišete količinu koju popijete
– Ako ste trudni ili bi mogli biti trudni

Pored toga, određeni pojedinci treba da izbegavaju alkohol u potpunosti, posebno oni koji imaju crvenilo lica i vrtoglavicu kada piju alkohol. U ovoj kategoriji su i starije osobe, svako ko planira da vozi vozilo ili rukuje mašinama, kao i pojedinci koji učestvuju u aktivnostima koje zahtevaju veštinu, koordinaciju i budnost.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Kristina Tanasijin

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama kristina tanasijin ZAKAŽITE SEANSU kristinatanasijin@gmail.com Viber +381611793177 WhatsApp +381611793177 kristina tanasijin Psiholog i Savetnik Kada hoćete da unapredite kvalitet

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »