Interpersonalna psihoterapija

Interpersonalna psihoterapija (IPT) je vremenski ograničen, fokusiran pristup zasnovan na dokazima za lečenje poremećaja raspoloženja. Glavni cilj IPT-a je da poboljša kvalitet međuljudskih odnosa i društvenog funkcionisanja klijenata kako bi se smanjio njihov stres. Interpesonalna psihoterapija pruža strategije za rešavanje problema u četiri ključne oblasti.

Prvo, bavi se međuljudskim deficitima, uključujući socijalnu izolaciju ili umešanost u neispunjene odnose. Drugo, može pomoći pacijentima da se izbore sa nerazjašnjenom tugom — ako je početak nevolje povezan sa smrću voljene osobe, bilo nedavnom ili prošlom. Treće, interpersonalna psihoterapija može pomoći u teškim životnim periodima prelaska iz jedne faze u drugu, poput penzionisanja, razvoda ili preseljenja u drugi grad. Četvrto, IPT se preporučuje za rešavanje međuljudskih sporova koji proizilaze iz suprotstavljenih očekivanja između partnera, članova porodice, bliskih prijatelja ili saradnika.

Online psiholog

Kada se primenjuje interpersonalna psihoterapija?

IPT je prvobitno razvijen za lečenje velikog depresivnog poremećaja. Takođe se efikasno koristi za lečenje poremećaja u ishrani, perinatalne depresije, zavisnosti od droga i alkohola, distimije i drugih poremećaja raspoloženja uključujući bipolarni poremećaj. Interpersonalna psihoterapija se razlikuje od drugih tradicionalnih psihoterapijskih pristupa po tome što ispituje sadašnje, a ne prošlo stanje ali se ne fokusira na unutrašnje konflikte. Praksa se razlikuje od pristupa kognitivne i bihejvioralne terapije jer se bavi neprilagođenim mislima i ponašanjima samo kada se primenjuju na međuljudske odnose. IPT ima za cilj da promeni obrasce odnosa, a ne povezane simptome depresije, kao i da cilja na teškoće u odnosima koje ove simptome pogoršavaju. Ova terapija je manje direktna od kognitivno-bihevioralnih pristupa, jer se fokusira na ciljni problem pacijenta bez zadržavanja na njegovim ili njenim osobinama.

IPT tretman se obično sastoji od individualnih terapijskih sesija ili grupnog rada koji se završavaju u roku od 12 do 16 nedelja. Tretman je strukturisan tako što uključuje domaći zadatak, kontinuiranu procenu i intervjue sa terapeutom. Prva faza interpersonalne terapije često uključuje jednu do tri sesije tokom kojih će terapeut proceniti simptome depresije i ispitati društvenu istoriju i bliske odnose, uključujući sve promene u obrascima odnosa i očekivanjima. Zatim, terapeut radi sa pacijentom kako bi primenio strategije lečenja specifične za bilo koje identifikovane problematične oblasti. Kako tretman napreduje, ciljana problematična oblast se može promeniti. Shodno tome, mogu se primenjivati postepeno sve one strategije koje preporučuje terapeut. Grupne sesije, kao i individualne su vremenski ograničene, polustrukturirane i fokusirane na međuljudsku dinamiku. Grupe pružaju više mogućnosti pacijentima da vežbaju međuljudske veštine u bezbednom okruženju koje pruža podršku. Grupna terapija takođe često uključuje individualne sastanke pre tretmana, tokom lečenja i nakon tretmana radi pregleda ciljeva, strategija i napretka.

Kako izgleda interpersonalna psihoterapija?

IPT se razvio pre više od 20 godina kao vremenski strukturirano lečenje velike depresije, a popularnost je stekla poslednjih godina. Praktičari veruju da je promena u društvenom okruženju ključni faktor u nastanku depresije, kao i za njeno kontinuirano trajanje i ekspanziju. Prvobitno razvijen za odrasle, IPT je modifikovan za praksu sa adolescentima i starijim pacijentima. IPT se prvi put pojavio kao deo studije koja je ispitivala efikasnost antidepresiva, a utvrđeno je da je uporediva po efikasnosti sa lekovima.

Online psiholog

Interpersonalna psihoterapija je relativno mlada psihoterapija koja je razvijena kao istraživačka intervencija, a većina praktičara interpersonalne psihoterapije se trude da budu progresovni, te su posvećeni istraživanjima. Brojni naučno-istraživački uspesi doveli su do uključivanja IPT-a u smernice za kliničko lečenje i sve većeg interesovanja među kliničarima, ali se standardi za kliničku obuku za još uvek definišu. Međunarodno društvo za interpersonalnu psihoterapiju (ISIPT), međunarodna krovna organizacija, razmatra pitanja obuke i omogućava zemljama da razviju sopstvene procese akreditacije za stručna lica koja se bave interpersonalnom psihoterapijom.

Terapeut treba da pomogne pacijentu da identifikuje bilo koja međuljudska pitanja koja želi da reši i da ih rangira po važnosti. Terapeut takođe treba da ponudi podršku u pogledu razjašnjenja pitanja, analize komunikacije i slušanja. Terapeut mora pacijentu dati do znanja da može imati njegove poverenje. Pozicija terapeuta je vrlo odgovorna budući da mora pronaći meru objektivnosti jer problem pacijenta sagledava iz njegove perspektive, ne poznavajući drugu stranu, odnosno lica sa kojima postoji nekakvu prepreku u međusobnim odnosima.

Relacije sa drugim ljudima ukoliko bivaju poljuljanje u nekim segmentima i fazama života umeju ozbiljno delovati na ličnost osobe i njeno psiho-fizičko stanje. Spoljni svet nas u mnogome određuje i oblikuje još u prvoj fazi života i odrastanja. Vremenom, on dobija manju važnost kada osoba biva ostvarena i svesna svog položaja u svetu. Međutim, i tada relacije bivaju važne jer je čovek, pre svega i iznad svega – društveno biće. Stoga je važnost i uspešnost interpersonalne psihoterapije vrlo značajnja tema, ali i mogućnost da se reši ovaj važan problem.

Zakaži online seansu kod našeg psihologa

Naši Psiholozi

Psiholog

Psiholog Nataša Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama nataša pavlović ZAKAŽITE SEANSU natasa.pavlovic197@gmail.com Viber +381615522853 WhatsApp +381615522853 NATAŠA PAVLOVIĆ Psiholog i Savetnik Master psiholog kliničkog usmerenja. Doktorant

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Miodrag Pavlović

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama MIODRAG PAVLOVIĆ ZAKAŽITE SEANSU miodrag.pavlovic.psi@gmail.com Viber + 381617522853 WhatsApp +381617522853 MIODRAG PAVLOVIĆ Psiholog i edukant Sistemske porodične psihoterapije i

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Tijana Stojšić

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama TIJANA STOJŠIĆ ZAKAŽITE SEANSU tijanastojsic82@gmail.com Viber + 38163345659 WhatsApp + 38163345659 Facebook Instagram TIJANA STOJŠIĆ Master psiholog i psihoterapeut

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Vesna Petković

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama Vesna Petković ZAKAŽITE SEANSU vesnapetkovic021@gmail.com Viber +381642234321 WhatsApp +381642234321 Vesna Petković Psihoterapeut pod supervizijom Master iz kliničke psihologije završila

Pročitaj više »
Psiholog

Psiholog Kristina Tanasijin

Početna Blog Psiholozi Uputstvo O nama kristina tanasijin ZAKAŽITE SEANSU kristinatanasijin@gmail.com Viber +381611793177 WhatsApp +381611793177 kristina tanasijin Psiholog i Savetnik Kada hoćete da unapredite kvalitet

Pročitaj više »